[Minh Huệ] Vào ngày 15 tháng 4 năm 2004, Phó Tổng thống Hoa kỳ, Dick Cheney, nói chuyện với khoảng 500 sinh viên tại đại học danh tiếng Fudan của Trung quốc tại Thượng hải trong chuyến viếng thăm Á Châu của ông ta.

Theo bản báo cáo của tờ Washington Post (*) vào ngày 15 tháng 4, bài nói chuyện của ông được truyền hình trên đài trung ương, Ông Cheney kêu gọi nới rộng tự do tại Trung quốc, ông ta nói rằng "Phát triển kinh tế rất là quan trọng khi chúng ta cho phép mọi cá nhân được sống trong không khí thoả mái và được tôn trọng, nhưng chỉ chú trọng đến vật chất sẽ không làm cho mọi người thỏa mãn với những nguyện vọng chôn sâu trong tâm của họ; sự thoả mãn chỉ có thể đến khi các quyền tự do khác như tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp và tiếng nói lương tâm của mọi người được tôn trọng”.

Trong suốt buổi nói chuyện, Ông Cheney nhấn mạnh đến một số vấn đề có liên quan đến quan hệ giữa Hoa kỳ và Trung quốc.

Tuy nhiên, cũng theo tờ Washington Post “một phần lớn của bài nói chuyện là nhắm vào các lãnh tụ Trung quốc về những hạn chế quyến chính trị tại Trung quốc. "Quyền tự do không thể chia cắt được, ” ông Cheney nói “Nếu mọi người có thể được tin tưởng để đầu tư và quản lý những công ty, tài sản lớn, cuối cùng họ cũng sẽ đòi hỏi tại sao họ lại không được tin tưởng trong những việc quan trọng khác ví dụ như tự do ngôn luận hay tự do tín ngưỡng. Những khám phá, công trình khoa học lớn được thành công không nên để bị mất đi khi người ta chuyển qua các đề tài khác của xã hội”

“Tự do” ông Cheney nói “là một cái gì đó mà tất cả các xã hội văn minh, với những nhà lãnh đại tài ba, phải trân quý, chứ không phải sợ hãi… Tự do có sức mạnh của chính nó, không cần phải tuyên truyền để cho mọi người tin tưởng, và không cần có học thuyết để chứng minh”

Tờ Washington Post nói “Ông Cheney trở lại với đề tài chính khi nói về hợp tác để chống khủng bố. Khi muốn đề cập đến chính sách khủng bố Pháp Luân Công của Trung quốc, ông ta nói rằng “Không nên lợi dụng chiến tranh chống khủng bố để đàn áp, khủng bố những thành phần bất đồng ý kiến về chính trị”.(**)

(*) Cheney khuyến khích nới rộng tự do chính trị tại Trung quốc: https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A14256-2004Apr15.html

(**) Pháp Luân Công không có mục tiêu chính trị cũng không tham gia chính trị, nhưng chỉ yêu cầu được tự do tu luyện và tin tưởng vào chân lý của Pháp Luân Công.

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/16/47106.html.

Dịch ngày 16-4-2004, đăng ngày 19-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share