Bài của Tĩnh Viễn

[MINH HUỆ 2-3-2015]

Tiếp theo Phần 1

Khuyến thiện khiến Thần cảm động

Thời nhà Minh có một người tên là Lý Định. Ông là người đôn hậu, khuyến dương cái thiện, phản đối cái ác. Hễ nghe thấy bạn bè hay người thân đàm luận những chuyện bất chính, ông đều nghiêm túc chỉ ra vấn đề. Để giúp mọi người nhận rõ thị phi, tránh nói càn làm ô uế danh tiết của người khác, ông đã viết một bài với tựa đề “Giới khẩu nghiệt văn” (Nghiêm khắc với lời nói của mình). Ông cũng thường khuyên mọi người đọc sách cho nhiều, tránh vô cớ tạo nghiệp, thành thử rất nhiều người nghe lời ông mà đã hối cải hướng thiện.

Một thời gian sau, Lý Định tham dự khoa cử. Đêm trước ngày biết kết quả, ông nằm mộng thấy người cha quá cố của ông nói với ông rằng: “Kiếp trước, con có tài năng nhưng kiêu căng ngạo mạn, không biết khiêm nhường đối nhân xử thế. Kết quả là Trời đã quyết định để con thất bại và thi rớt trong đời này.“

“Tuy nhiên, một người khác cùng ứng thí lần này, chủ định sẽ được đứng đầu bảng, nhưng lại tham sắc dục, tháng trước đã làm ô uế danh tiết của một thiếu nữ chưa xuất giá, do đó mà công danh bị tước đi. Văn Xương Đế Quân [một vị Thần cai quản việc học hành và văn hóa của Trung Quốc] nghe được bài viết về giới khẩu của con, nhờ nó mà nhiều người đã hối cải không còn bàn luận các chuyện tà dâm, lại biết được con khuyên bảo người khác đọc sách hướng thiện, nhận thấy con đã tích được rất nhiều âm đức, đã quyết định để con đỗ đạt lần này. Về sau con nhất định phải cần mẫn tu đức, báo đáp Thiên ân.”

Lý Định nghe xong cảm thấy rất vui mừng. Và quả nhiên là năm đó ông đã đỗ Trạng nguyên. Sau khi nhậm chức làm quan, ông tận lực làm việc thiện, sau này làm quan đến chức Ngự sử.

Chủng tâm từ bi khuyến thiện, từ bỏ điều ác này khiến trời đất cũng cảm động, làm được như vậy tất phúc vận gia tăng, sớm ngày được thiện báo.

(Còn nữa)

Xem tiếp Phần 3


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/2/305742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/16/149342.html

Đăng ngày 07-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share