Bài của Tĩnh Viễn

[MINH HUỆ 1-3-2015] Cổ nhân Trung Quốc nhấn mạnh việc con người hành xử chiểu theo Thiên lý và gia tăng đức bằng cách nâng cao phẩm chất đạo đức. Nhiều kinh sách nhấn mạnh về tích đức hành thiện và hay giúp người mà không sa vào sắc dục.

Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn có viết: “Những người tham lam sắc dục, hành vi bất chính, làm lu mờ đi bản tính lương thiện và danh tiết. Trái với Thiên lý sẽ phải chịu nhận trừng phạt. Thiên thượng sẽ giáng tai họa cho những người này, báo ứng vô cùng nhanh chóng. Nếu có người không sợ báo ứng và tiếp tục những dục vọng bất chính, thiên tai sẽ đến bất cứ lúc nào. Chỉ những ai trọng đức, giữ thân như ngọc thì mới có thể được phúc báo.”

Cổ nhân Trung Quốc tin rằng những người có thể nghiêm khắc với bản thân về vấn đề sắc dục sẽ được phúc báo. Còn nếu tham sắc túng dục, làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý; thậm chí không làm gì cả, nhưng có những suy nghĩ bất chính thì cũng coi như có tội. Người nào mà trái với Thiên đạo thì chính họ và thế hệ sau sẽ phải chịu tai ương. Nhiều ví dụ đã được ghi lại trong suốt thời kỳ lịch sử.

I. Được ban phúc vì cự tuyệt sắc dục

Lâm Mậu Tiên sống tại Giang Tây, Tín Châu vào thời Bắc Tống. Ông là người có học vấn nhưng gia cảnh nghèo túng nên ông đành tự mình đóng cửa đọc sách. Gần đó có một vị phu nhân của một gia đình giàu có, hiềm nỗi chồng bà không có học vấn. Do ái mộ danh tiếng Lâm Mậu Tiên, bà đã một lần nhân lúc nửa đêm tìm đến nhà ông.

Lâm Mậu Tiên nghiêm túc nói rằng: “Nam nữ khác biệt, lễ pháp bất dung, thiên địa quỷ thần đều có thể thấy, bà sao có thể làm ô uế phẩm hạnh của ta?” Vị phu nhân nọ nghe xong xấu hổ mà rời đi.

Năm sau, Lâm Mậu Tiên thi đỗ tiến sỹ, được đề bạt làm Thái Thường Khanh, một chức quan nhị phẩm. Sau này, bốn người con trai của ông đều đỗ đạt tiến sỹ, và gia đình ông trở nên thịnh vượng.

Cổ nhân Trung Quốc kính Thiên kính Thần, bậc quân tử cho dù ở đâu cũng biết có Thần minh giám sát, không thể phóng túng dục niệm bản thân, có thể bảo trì bản thân, tu thiện tích phúc sẽ được Thiên thượng bảo hộ, nhân Thần đều khâm phục. Kẻ tiểu nhân không tin luật nhân quả, làm ra những hành động bại hoại gây tạo nghiệp, thì cả trời đất Thần minh đều phẫn nộ.

(Còn nữa)

Xem tiếp Phần 2


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/1/305741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/15/149341.html

Đăng ngày 06-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share