[MINH HUỆ 13-07-2015] Văn Thiệu Tổ là người Phúc Châu, con trai ông đính ước sẽ lấy cô gái họ Sài làm vợ.

Không bao lâu sau, cô gái họ Sài bị lâm trọng bệnh, Văn Thiệu Tổ muốn hủy bỏ hôn ước. Văn phu nhân tức giận mà rằng: “Chúng ta có con trai nên để nó thuận theo thiên lý, có như vậy phúc đức mới được bền lâu. Làm chuyện trái lễ tiết, tổn hại nghĩa khí chỉ khiến tai họa tới nhanh hơn!”

Do đó, nhà họ Văn đã lấy cô gái họ Sài về làm dâu. Năm sau con trai ông đỗ đạt công danh. Căn bệnh của cô gái họ Sài cũng khỏi, cô sinh được ba cậu con trai, cậu nào cũng đều thi đỗ nhất nhì khóa thi.

(Theo Đức dục cổ giám” (Gương xưa về giáo dục đạo đức))


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/13/311934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/26/152250.html

Đăng ngày 16-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share