[MINH HUỆ 16-7-2015] Vào thời nhà Tấn, có một người họ Đổng tên Phụng, sống tại Lư Sơn. Ông tinh thông một chút thủ thuật đạo pháp, chuyên chữa bệnh giúp người mà không thu tiền. Những người mắc bệnh nặng được chữa khỏi ông bảo họ trồng năm cây mơ, những người bệnh nhẹ được chữa khỏi ông bảo họ trồng một cây mơ.

Qua vài năm, nơi đó đã trở thành một rừng mơ rất lớn. Khi mơ chín ông bèn làm một kho chứa gạo, gọi người tới mua mơ, tùy theo đấu lớn nhỏ mà dùng thóc đổi lấy mơ. Nếu người nào đổ ít thóc, lấy nhiều mơ thì sẽ có một đàn hổ rượt đuổi họ.

Đổng Phụng dùng thóc đổi được đi cứu tế người nghèo và cấp cho những người đi đường. Mỗi năm dùng tới hơn 200 tấn thóc, nhưng vẫn còn dư, việc thiện của ông tích được rất nhiều.

Một hôm ông nhận lệnh của Thượng đế, được phong làm “Bích Hư Thái Ất Chân Nhân”, giữa ban ngày bay lên trời. Người đời sau bèn lập đền thờ phụng ông ngay tại nơi ông trồng mơ.

(Theo Cổ bát đức toàn thư)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/16/311936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/29/151783.html

Đăng ngày 10-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share