[MINH HUỆ 26-07-2015] Vương Thứ thời Minh là người rất chú trọng lễ tiết và tu dưỡng tâm tính, ông đã đề ra câu “Thuận thiên lý mà hành thiện là gốc của nhân tính”. Khi ông nhận chức tri phủ Dương Châu, lũ lụt xảy ra khắp nơi, ông nóng lòng muốn cứu người nên đã không đợi trình báo lên trên xét duyệt mà đã cấp phát lương thực cứu đói, còn cho vay nợ khá nhiều cứu tế cho nhân dân vùng thiên tai, do đó ông đã cứu được hơn hai triệu nhân khẩu. Sau đó ông được triệu về triều đảm nhiệm chức Thượng thư Bộ Lại, ông rất trọng dụng hiền tài, những người ông tiến cử đều là bậc chính nhân quân tử.

Vương Thứ treo câu đối ngay tại đại sảnh của Bộ Lại như sau: “Sỹ vu triều giả, dĩ quỹ dị cập môn vi sỉ; Sỹ vu ngoại giả, dĩ bao tư nhập đô vị tu.” (Kẻ sỹ trong triều nhận hối lộ mà vào đáng xấu hổ, Kẻ sỹ bên ngoài hối lộ mà vào đều đáng hổ thẹn) “quỹ dị” và “bao tư” đều chỉ việc hối lộ, câu đối này khuyến cáo mọi người đừng hối lộ mua quan bán tước và cũng là để tự răn đe bản thân. Ông dám xả thân vì dân nên người khắp thiên hạ đều khâm phục kính trọng và ngưỡng mộ ông, khi gặp phải những ý kiến bất đồng về chuyện triều chính, mọi người nhất định sẽ nói: “Vương Cung vì sao không nói lời nào vậy?” Sẽ có người tiếp lời nói: “Tấu thư của Vương Công sắp tới.” Vừa dứt lời quả nhiên tấu thư của Vương Thứ tới. Lúc đó trong dân gian truyền lại câu đồng dao: “Nam Kinh 12 bộ, chỉ có một Vương Thứ (dám nói)”.

Thái y Lưu Văn Thái thường lui nhà Khâu Tuấn – Thị lang Bộ Lễ, xin Khâu Tuấn tiến cử đề bạt cho được thăng chức nhưng lại bị Vương Thứ ngăn cản, do vậy Lưu Văn Thái ôm hận với Vương Thứ, y bèn bàn với Khâu Tuấn bới móc câu cú trong thư tấu của Vương Thứ và sàm tấu với Minh Hiếu Tông rằng trong mắt Vương Thứ không có lễ quân thần. Vương Thứ tâu rõ sự thực, hoàng đế thẩm vấn xác thực bèn hạ lệnh đưa Lưu Văn Thái vào ngục Cẩm Y, phế bỏ chức quan ngự y trong cung của Lưu Văn Thái.

Sau này Khâu Tuấn qua đời, khi Lưu Văn Thái tới chia buồn, phu nhân của Khâu Tuấn lớn tiếng trách mắng đuổi Lưu Văn Thái đi và nói rằng: “Vì ông mà tướng công của tôi có tội với Vương Công, mang tội bất nghĩa, nay ông cớ gì còn tới chia buồn đây!” Sau này, Vương Thứ vẫn đảm nhiệm chức Thượng thư Bộ Lại kiêm chức Thái tử Thái bảo (thầy giáo của vua), 5 người con trai, 13 người cháu của ông ai cũng hiền hậu nhân đức, phú quý vinh hiển.

Vương Thứ một lòng vì dân, công chính vô tư, cả một đời khỏe mạnh, giàu sang, trường thọ, con cháu phú quý hiển hách đủ để chứng minh sinh thời ông đã tích Thiện và Đức lớn thế nào. Còn về Lưu Văn Thái do mong muốn thăng tiến bị ngăn trở mà hãm hại người ngay chính, kết quả không những bị cách chức tống giam mà còn phải nghe những lời chỉ trích của phu nhân Khâu Tuấn, đây cũng là thất bại do tâm địa bất nhân gây nên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/26/312850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/3/151867.html

Đăng ngày 10-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share