[Minh Huệ] Làm người tốt trong một ngày rất là dễ, nhưng làm người tốt trong cả một đời thì rất là khó. Rất nhiều người không thể giữ được đạo đức tốt lâu dài, và thế giới thì càng hiếm người thiện tâm. Bởi vì thế giới không còn là nơi an toàn nữa; còn có một quan niệm nữa là nếu làm người đạo đức và tốt thì rất là thiệt thòi. Thế giới đầy rẫy những bất bình và nhiều chuyện thối tha khác. Những người tâm trí không kiên định rất dễ bị lôi cuốn và quên đi mục tiêu tối hậu của cuộc đời. Rất ít người trong lịch sử nhân loại có thể nói một cách mạnh dạn là họ sẽ kiên định theo đúng mục đích tối hậu của cuộc đời của họ cho dầu họ có chết.

Tuy nhiên trong bốn năm qua, chúng ta đã chứng kiến hàng triệu người đã kiên định theo đúng mục tiêu tối hậu của cuộc đời của họ, bảo vệ chân lý Chân Thiện Nhẫn mặc dầu bị tra tấn dã man, vô nhân đạo, bị cầm tù, tẩy não. Cuộc hành trình bi thảm bắt đầu vào Ngày 25 Tháng Tư năm 1999. Vào ngày đó hơn 10, 000 đệ tử Pháp Luân Công đến Văn phòng thỉnh nguyện của Hội đồng Chính phủ tại Bắc kinh và thỉnh nguyện chính quyền trả tự do cho hơn 40 đệ tử khác. Những người thiện tâm không nhất thiết là mục tiêu của chính sách bạo tàn. Những người trong giới cầm quyền tự gọi mình là đầy tớ của nhân dân không có quyền bắt cóc người khác tùy ý. Không tung hô khẩu hiệu hay giăng biểu ngữ, không có ý đồ chính trị hay sợ cho sự an toàn của bản thân họ, những đệ tử Pháp Luân Công này chỉ biểu hiện sự cởi mở, ôn hoà và trang trọng chưa từng thấy trong lịch sử Trung quốc.

Trong lúc đó, những kẻ độc tài nghĩ rằng y có thể dùng toàn lực lượng sẵn có để đè bẹp, bóp nát Pháp Luân Công chỉ trong vòng vài tháng. Lúc đầu rất nhiều nhà quan sát, bình luận cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, trong bốn năm qua, sự kiên định của các đệ tử Pháp Luân Công đã chứng minh rằng tất cả họ đã sai. Trong bốn năm này đầy dẫy những tra tấn bạo tàn từ tinh thần đến thể xác, nhưng các đệ tử Pháp Luân Công đã vượt qua được. Tất cả họ vẫn vững tin vào chân lý Chân Thiện Nhẫn. Tất cả họ kiên định với niềm tin và bốn năm qua đã không lay chuyển được lòng quyết tâm của họ.

Tháng 4-2003

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/4/25/49030.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/5/6/35329.html.

Dịch và đăng ngày 27-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share