[MINH HUỆ 26-06-2015] Ngày 25 tháng 6 Hạ viện Hoa Kỳ đã giới thiệu một nghị quyết lên án hoạt động thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc do nhà nước bảo hộ. Nghị quyết kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức chấm dứt thông lệ và kết thúc cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 16 năm.

Tên của nghị quyết được giới thiệu là: “Bày tỏ quan ngại đối với các báo cáo liên tục đáng tin cậy về nạn thu hoạch nội tạng có hệ thống được nhà nước bảo hộ, từ các tù nhân lương tâm ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mà không được người hiến đồng ý, bao gồm số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công và thành viên các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.”

Hạ viện Hoa Kỳ quyết định:

  1. Lên án thông lệ cưỡng bức thu hoạch nội tạng được nhà nước bảo hộ ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;
  2. Kêu gọi chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức chấm dứt thông lệ thu hoạch nội tạng từ tất cả các tù nhân lương tâm;
  3. Yêu cầu ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 16 năm do chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành đối với môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công, và lập tức thả tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác;
  4. Khuyến khích cộng đồng y học Hoa Kỳ giúp nâng cao nhận thức về thông lệ ghép tạng phi đạo đức ở Trung Quốc;
  5. Kêu gọi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiến hành điều tra độc lập minh bạch và đáng tin cậy đối với việc lạm dụng ghép tạng; và
  6. Kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiến hành phân tích chi tiết hơn về vấn nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước bảo hộ từ các tù nhân lương tâm mà không cần họ đồng ý, trong Báo cáo Nhân quyền thường niên và hàng năm báo cáo Quốc hội về việc thực hiện khoản 1182f Điều 8, Bộ luật Hoa Kỳ (United State Code), điều khoản ngừng cấp visa cho người Trung Quốc và các kiều dân tham gia cưỡng bức ghép tạng hoặc mô người.

Nghị quyết được các Nghị sỹ Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) and Gerald Connolly (D-VA) khởi xướng và các Nghị sỹ Dana Rohrabacher (R-CA), Ted Poe (R-TX), Mario Diaz-Balart (R-FL), Julia Brownley (D-CA), Sam Farr (D-CA), and David G. Valadao (R-CA) đồng bảo trợ.

Nghị quyết đã được chuyển đến Ủy ban Đối ngoại, và bên cạnh đó, đến Ủy ban Tư pháp.

Phần trình bày của bà Ros-Lehtinen có đoạn: “thông lệ thu hoạch nội tạng khủng khiếp của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, là một sự vi phạm nhân quyền man rợ, cần phải được chấm dứt. Tất cả mọi người, bao gồm cả những người có đức tin vào Pháp Luân Công, đều có quyền căn bản và cố hữu để thực hành tín ngưỡng ​tinh thần của họ mà không ​phải  sợ bị quấy nhiễu. Trung Quốc nên ngay lập tức chấm dứt chiến dịch tuyên truyền, bỏ tù và lạm dụng có hệ thống, nhắm vào những người ​thực hành Pháp Luân Công, thả tất cả tù nhân lương tâm, và cho phép tiến hành điều tra độc lập đối với hoạt động thu hoạch nội tạng được nhà nước bảo hộ.“

Phần trình bày của ông Connolly có đoạn: “Đối diện với sự lên án của quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục thực thi chiến dịch đàn áp tàn bạo đối với phong trào tinh thần Pháp Luân Công. Các học viên ôn hòa của phong trào này bị bức hại và liên tục sống trong nỗi sợ hãi phải chịu sự ngược đãi do nhà nước bảo trợ. Nghị quyết này đại diện cho tự do và nhân quyền cơ bản, và tôi thay mặt các học viên Pháp Luân Công hy vọng các đồng nghiệp của tôi sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ.”


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/26/-311495.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/6/27/151277.html

Đăng ngày 21-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share