[MINH HUỆ 01-05-2015] Ông Lawrence Toet, Nghị sĩ Canada ở Winnipeg, đã gửi một bức thư chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 05, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 23 ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Ông viết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn có thể tự hào về những thành quả của họ ở Canada và những đóng góp của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp cho sự phát triển của lịch sử cũng như di sản phong phú của quốc gia chúng tôi…Tôi cảm ơn các bạn vì những đóng góp quý báu cho cộng đồng của chúng tôi và tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, chúc các bạn có một lễ kỷ niệm thành công và đáng nhớ”.

01ae0dac0aa1da1ab44c8f0a0de427c3.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sĩ Toet gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada

Thị trưởng Winnipeg cũng công nhận Pháp Luân Đại Pháp.

Trong bức thư chúc mừng gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Winnipeg, Thị trưởng Winnipeg, ông Brian Bowman viết: “Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Winnipeg đã giúp bảo tồn và phát huy những nguyên lý cơ bản Chân – Thiện – Nhẫn trong cộng đồng người Hoa ở Winnipeg và tạo nên một ảnh hưởng tích cực trong thành phố đa dạng của chúng ta, giúp Winnipeg trở thành nơi mà tất cả chúng ta đều tự hào gọi là nhà”.

fb3cb5d17dac226d8376857607a38279.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Winnipeg, ông Brian Bowman, gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Winnipeg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/1/308311.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/3/149999.html

Đăng ngày 15-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share