[MINH HUỆ 07-05-2015] Các quan chức dân cử từ các cấp chính quyền ở Edmonton đã ban hành công bố và thư chúc mừng sự kiện Tháng Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 13 tháng 05 năm nay sẽ là kỷ niệm lần thứ 23 Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Để đánh dấu sự kiện này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã tổ chức các ngày lễ và các hoạt động chúc mừng suốt tháng 05 để đánh dấu thời gian tuyệt vời này.

Ở Edmonton, Canada, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một lễ kỷ niệm tại Wilbert McIntyre Gazebo, gần khu chợ Nông sản Strathcona vào ngày 02 tháng 05 năm 2015.

Để đánh dấu sự kiện này, các quan chức dân biểu thành phố và liên bang đã gửi thư và công bố, công nhận Pháp Luân Đại Pháp.

Hội đồng thành phố Edmonton, đứng đầu là Thị trưởng Don Iveson, đã ban hành một công bố gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, công nhận Tháng Pháp Luân Đại Pháp.

97ce4f08e76506ef278720b9b23dee80.jpg

Ông Hon. Brent Rathgeber, Nghị sỹ của Edmonton-St. Albert, đã gửi một bức thư chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Edmonton nhân dịp kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Ông Rathgeber, Chủ tịch Nghị viện Những người bạn của Pháp Luân Công đã viết: “Các học viên Pháp Luân Công đề cao tu luyện cả thân lẫn tâm và hoàn thiện những nguyên lý phổ quát về Chân, Thiện, và Nhẫn. Tuy nhiên, Pháp Luân Công đã bị đàn áp một cách tàn nhẫn. Ở Trung Quốc, tự do tín ngưỡng là không tồn tại, và các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tùy tiện, tra tấn, thiếu chăm sóc y tế, và đáng lo ngại nhất, thu hoạch nội tạng sống.”

“Tôi được truyền cảm hứng từ niềm đam mê, sự hy sinh và đấu tranh được minh chứng bởi các học viên Pháp Luân Công”.

ad089e6990e7d4956e7e4aa7c557a24d.jpg

Nghị sỹ Đảng Bảo thủ, ông Hon. Mike Lake, người đại diện cho Edmonton-Mill Woods-Beaumont, cũng đã chúc mừng các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp kỷ niệm.

Ông viết: “Cảm ơn các bạn bởi những giáo lý về Chân, Thiện, và Nhẫn của các bạn đã có một đóng góp tích cực cho đất nước chúng tôi. Tôi chúc các bạn một lễ kỷ niệm thành công.”

e93be0006b8fdec72a9a37d2b82f21b2.jpg

Trong bức thư chúc mừng của mình, Nghị sỹ Hon. Linda Duncan, người đại diện cho Edmonton-Strathcona, đã ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì sự dũng cảm của họ.

Bà viết: “Sự can đảm và dũng cảm của các bạn được chứng minh không thể khuất phục, trong khi đối mặt với nghịch cảnh, các bạn đã tiếp tục đứng lên vì tín ngưỡng của mình và thúc đẩy nhân quyền.”

795c2e311c2c16cbc5d0d26d58f0b47c.jpg


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/7/150038.html

Đăng ngày 18-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share