Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2015] Ngày 18 tháng 05, tòa án khu Vũ Long tại thành phố Trùng Khánh đã kết án bốn học viên Pháp Luân Công sau khi xét xử phi pháp họ vào tháng 10 năm 2014.

Bà Hùng Hồng Vỹ bị kết án bảy năm tù, bà Phùng Chí Lan, khoảng 60 tuổi, bị kết án ba năm tù. Công an đã đưa họ đi sau khi xét xử và hiện không ai biết họ đang ở đâu.

Bà Lưu Vũ Hoa, khoảng 60 tuổi, bị kết án hai năm sáu tháng tù, hưởng năm năm án treo. Ông Lưu Bang Hợp, 59 tuổi, bị kết án hai năm tù. Bản án của ông bị hoãn trong bốn năm rưỡi. Họ được thả và bị yêu cầu phải có các kênh liên lạc để người ở Đội An ninh Nội địa và công an địa phương có thể giám sát họ.

Bốn học viên bị bắt vào đầu năm 2014. Bà Hùng và bà Phùng được bảo lãnh vào tháng 07 và tháng 08. Ông Lưu và bà Lưu hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Vũ Long.

Ông Lưu Bang Hợp đã khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công, và tiết kiệm được hàng triệu tệ tiền điều trị y tế. Tuy nhiên, công an đã nhiều lần bắt ông chỉ bởi ông nói với người dân về lợi ích của Pháp Luân Công. Ông bị đưa đến trại lao động cưỡng bức vào ngày 18 tháng 07 năm 2012 và bị giam giữ ở đây một năm.

Những cá nhân tham gia bức hại các học viên:

Đoạn Lý Hoa, Chủ tọa tòa án huyện Vũ Long: +81-23-77823001 (Văn phòng), +86-13508317166 (Di động)

Trình Tấn Ý, Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Vũ Long: 86-13908313046 (Di động)

Trương Tiểu Ninh, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Vũ Long +86-23-77728711 (Văn phòng), +86-13908267818 (Di động)

Trần Diệu Vũ, Trưởng phòng công an Vũ Long: +86-13908372138 (Di động)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/22/309833.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/31/150839.html

Đăng ngày 17-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share