Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Cát Lâm, Lang Phường và vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2015] Ngày 13 tháng 05 hàng năm là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, năm nay là năm thứ 23 ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Các học viên ở Trung Quốc đã sử dụng các cách thức khác nhau để kỷ niệm sự kiện thiêng liêng và tuyệt vời này, bao gồm việc treo các biểu ngữ mang các thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp.

“Pháp Luân Đại Pháp hảo” và các thông điệp khác xuất hiện ở tỉnh Cát Lâm

27a5f35110f6ecad8fd9406db018b6f9.jpg

Biểu ngữ viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

c52eac1c8e527319df19463ef3281eca.jpg

“Chân – Thiện – Nhẫn hảo”

567f70218ee9d4fb1501eafb37a0d7d7.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

dbc403a9a7eded740bdb55093c7c82a2.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở trên và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” bên dưới

2020707bf42b73c9bb09e55e41b869d1.jpg

“Đọc Cửu Bình minh chân tướng, tam thoái bảo mệnh”

ab969a7ae7bea27a639a2b197b9c95a8.jpg

“Trời sẽ diệt Trung Cộng, thoái đảng đoàn đội bảo bình an”

9212dff616e11aa7efae7bf8c8f05271.jpg

Đưa Giang Trạch Dân, La Cán và những kẻ đồng phạm ra công lý

Các biểu ngữ xuất hiện ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hồ Bắc

Nhiều biểu ngữ và các tấm áp phích xuất hiện trong các công viên, dọc theo các con đường, và trong các khu dân cư ở thành phố Lang Phường. Các thông điệp được chuyển đi bao gồm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp”, cùng các thông điệp khác.

52d9b5b61f546df4858b4e7606f99095.jpg

Biểu ngữ viết: “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp”

e3a276ddc624d2cf95f9b853d8f7dbba.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

49108fd06a149ccb6f414f20c832aede.jpg

“Nếu không có Đảng Cộng sản, sẽ có Trung Quốc mới”

06b534be49a3b6aacfdb6b52e9690184.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

7106f48f6f93093c6a39979f21d4c4aa.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

6d06b76efc4a72abe1d236714dbbc8d2.jpg

Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại một bến xe buýt

Các biểu ngữ xuất hiện tại khu vực Đông Bắc Trung Quốc

cf082190a759d0a0c54f10d6dc284ef6.jpg

Biểu ngữ viết: “Trời diệt Trung Cộng, thoái Đảng bảo bình an”

f88e4cb080e7e1f721facab06f3eb877.jpg

“Kỷ niệm ngày 13 tháng 05, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

b019083d276fb8b3856769abc603ee14.jpg

“Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

4b5b7acc3e11c014b971110899b2b8e9.jpg

Biểu ngữ viết: “Trời diệt Trung Cộng, thoái đảng bảo bình an”

5ce28d45979fa0d7af68dde0b4df177e.jpg

“Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

8f9079a12d008aa08e5876f5ab8013e1.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”

69d362005656137a16c32cd095f3a315.jpg

Biểu ngữ viết: “Trời diệt Trung Cộng, thoái đảng bảo bình an”

a1d964de080b1251a02bd8405268d24a.jpg

“Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

f350c25597d91c65b4741e9f5d1c6cb0.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

0d985f32a2a43dbaf771a54ab4423308.jpg

Một tấm áp phích vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/16/309568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/19/150629.html

Đăng ngày 21-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share