Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang đã tham gia vào lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thông qua việc truyền tải những thông tin bị kiểm duyệt về pháp môn và sự thật về cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Dưới đây là một số các bức ảnh chụp trong các ngày gần kề 13 tháng 05 năm 2015:

ce141be928da80ad9e78ace53f31e669.jpg

Biểu ngữ viết: “Chúc mừng ngày 13 tháng 05, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

469d778d3afa64e2a17208b1a76ff4fc.jpg

e18d9bd919c969288dce4062e4357a06.jpg

e3ed95ee1b1ee288fcffed22faaaab7c.jpg

Biểu ngữ viết: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

482a7f17ff548d6c76513a6e22bcb31b.jpg

Biểu ngữ viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

9c581f10b1a41c9dd97b44bb9b5818ff.jpg

c7288c514d927765726ad1563d666105.jpg

Các biểu ngữ viết: “Trời diệt Trung Cộng, thoái đảng bảo mệnh”

025b2591db99363b8de9064749d4a504.jpg

cb75cbedd0c4bc682606102b827852b2.jpg

308bee53e100dbc458be7dd1b0d541c7.jpg

87a660594c2a53c0cc2a2bd9ab0a85a4.jpg

Các biểu ngữ viết: “Tòa án toàn cầu đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý”. Giang là cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999

238e0df828526903c4a38901f64c4107.jpg

d407a78d213cd2502d4d4287dc077fa0.jpg

Biểu ngữ viết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/17/309609.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/19/150633.html

Đăng ngày 21-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share