[MINH HUỆ 13-05-2015] Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (13 tháng 05 năm 2015), một số thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ Mỹ đã dành thời gian để công nhận sức ảnh hưởng tích cực toàn cầu của Pháp Luân Đại Pháp.

df1af76725b11e7af3fc061de16116c5.jpg

Thượng Nghị sỹ Benjamin L. Cardin của bang Maryland

1cd00d84d14d9ec258c9b239d692ea48.jpg

Thượng Nghị sỹ Benjamin L. Cardin thay mặt bang Maryland của ông, hoan nghênh “sức ảnh hưởng tích cực toàn cầu” của Pháp Luân Đại Pháp

Nữ Nghị sỹ Eleanor Holmes Norton đã viết trong thư công nhận của mình như sau: “Pháp Luân Công [Pháp Luân Đại Pháp] có tác dụng tích cực trong việc giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe nói chung. Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới không chỉ là ngày đánh dấu cho sự đoàn kết và hòa bình trong quận Comlumbia mà còn cho toàn thế giới”.

8edd88eebc9dfdbac32fd3e3f8745ba3.jpg

Nữ Nghị sỹ Eleanor Holmes Norton của Quận Columbia

b1e0dd7c3b6a9e476f43e2da0f691ff1.jpg

Nữ Nghị sỹ Eleanor Holmes Norton gửi thư công nhận “tác động tích cực trong việc giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe” của Pháp Luân Đại Pháp

Nghị sỹ của bang Maryland, ông Elijah E. Cummings đã viết như sau: “Pháp Luân Đại Pháp đã ảnh hưởng tích đến các nền văn hóa giáo dục và tín ngưỡng khác nhau. Pháp Luân Đại Pháp đã duy hộ cho một xã hội hòa bình hơn và làm phong phú thêm cho cộng đồng của chúng ta … cảm ơn các bạn vì những việc đã làm để ủng hộ cho một thế giới hòa bình và khoan dung.”

9e5df594f2843db0b0e668f05d01ad02.jpg

Nghị sỹ Elijah E. Cummings của bang Maryland

09534a5ba733d82487b9747ce41fabfc.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Elijah E. Cummings


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/13/309270.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/14/150534.html

Đăng ngày 21-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share