[MINH HUỆ 09-05-2015] Ngài Michael R. Pence, Thống đốc bang Indiana, Mỹ đã ban hành một bản thông cáo tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2015 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Bản thông cáo khẳng định: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indiana đã thu được lợi ích trong việc giảm căng thẳng, giúp thân thể khỏe mạnh và đề cao cảnh giới tinh thần.”

Và rằng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước cuộc bức hại tàn khốc, vì để duy hộ tiêu chuẩn đạo đức Chân – Thiện – Nhẫn, đã thể hiện sự dũng cảm và lòng kiên định, điều này cho thế giới thấy được tôn nghiêm của sinh mệnh và giá trị của nhân phẩm.”

0196916361d7807c1e14e2f3abe0bf12.jpg


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/5/9/308846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/10/150167.html

Đăng ngày 19-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share