[MINH HUỆ 06-05-2015] Ngày 13 tháng 05 năm 2015 đánh dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23, kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Năm bộ trưởng Canada đã gửi thư chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada. Bên cạnh những lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp vui mừng này, trong thư các bộ trưởng đã ca ngợi những lời dạy của Pháp Luân Công – Chân, Thiện, Nhẫn – và ghi nhận những đóng góp của Pháp Luân Công cho xã hội.

Bộ trưởng Đa văn hóa, ông Jason Kenney nói trong thư: “Ở Canada, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã góp phần vào việc thúc đẩy sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, trong khi đó cũng tán dương và chia sẻ sự phong phú của văn hóa truyền thống Trung Quốc thông qua các màn trình diễn tuyệt vời như Thần Vận.”

ace434e213d19a74af8b9a492443c555.jpg

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Đa văn hóa, ông Jason Kenney

Bộ trưởng Đa văn hóa Quốc gia, ông Tim Uppal đã lặp lại những cảm nghĩ của Bộ trưởng Kenny. Ông Uppal nói trong thư rằng các học viên Pháp Luân Công đã đóng góp rất nhiều cho sự tiến bộ của chủ nghĩa đa văn hóa Canada.

Ông nói: “…, Những giá trị cơ bản của Pháp Luân Đại Pháp là một sự bổ sung tuyệt vời cho lối sống của người Canada chúng ta.”

215914a385e4cd9bd04cb289c632b128.jpg

Bức thư của Bộ trưởng Đa văn hóa Quốc gia, ông Tim Uppal

Bộ trưởng Quốc tịch và Nhập cư ông Chris Alexander đã chúc mừng các học viên vì “những đóng góp to lớn đối với sự thành công của Canada như một đất nước dân chủ và giàu văn hóa.”

Ông viết: “Những nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp về Chân, Thiện, và Nhẫn, đã tạo nên tiếng vang mạnh mẽ với những nguyên tắc cơ bản mà cộng đồng của chúng ta được xây dựng, đó là chấp nhận, khoan dung, và thấu hiểu.”

70ab0bc801fdcfa6d7665a01df138807.jpg

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Quốc tịch và Nhập cư, ông Chris Alexander

Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng bộ Tình trạng Phụ nữ, Tiến sĩ K. Kellie Leitch công nhận trong bức thư của bà rằng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tích cực thúc đẩy những giá trị cơ bản góp phần to lớn cho người Canada khắp cả nước.”

5872b8d906f3f4d039da24a5c8ae0602.jpg

Bức thư của Bộ trưởng Bộ Lao động và Bộ trưởng Bộ Tình trạng Phụ nữ, Tiến sỹ K. Kellie Leitch

Thay mặt Thủ tướng Stephen Harper, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, ông James Moore đã gửi lời chúc mừng đến tất cả những ai đang kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nói: “Với trọng tâm là Chân, Thiện, Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp là nguồn cảm hứng cho người dân Canada tìm kiếm hòa bình trên quê hương và trên toàn cầu.”

Ông đã ca ngợi các học viên vì những nỗ lực của họ nhằm “khuyến khích mọi người tìm kiếm sự hiểu biết và khoan dung”, và vì những đóng góp của họ cho một xã hội đa văn hóa.

0dbf3a03f2a85228b47fa20b80750a65.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/6/308592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/9/150114.html

Đăng ngày 19-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share