[MINH HUỆ 21-11-2014] Hai câu chuyện này được lấy từ bộ sách cổ “Thái Bình Quảng Ký” của Trung Quốc, có thể được dịch là “Những ghi chép rộng rãi của thời Thái Bình” (太平广记). Bộ sách là một tập hợp những câu chuyện được Lý Phưởng chủ biên và đưa ra công chúng lần đầu năm 978. Bộ sách gồm 500 cuốn và là một tập hợp của khoảng 7.000 câu chuyện từ thời nhà Hán, Đường và tiền Tống.

Cự Bá cảm hóa quân giặc

Tuân Cự Bá, một quân tử thời cổ, đang thăm một người bạn bị bệnh nặng đúng vào lúc giặc Hồ đang công phá thành.

Người bạn nói: “Tôi sắp chết rồi, anh hãy mau chóng rời đi.”

Tuân đáp: “Tôi đường xá xa xôi đến đây để thăm anh. Lương tâm tôi không cho phép mình bỏ đi khi anh gặp nguy hiểm. Đây là điều mà một người bạn không bao giờ làm.”

Giặc Hồ đã công phá được thành trì và rất ngạc nhiên khi thấy Tuân. Họ nói: “Mọi người đã rời thành để chạy trốn. Ngươi là ai? Tại sao ngươi dám ở lại?”

Tuân Cự Bá đáp: “Bạn tôi sắp chết rồi. Sao tôi có thể bỏ anh ta lại chứ. Xin đừng làm hại anh ta. Tôi xin được chết thay.”

Kinh ngạc bởi những lời này, quân giặc đã nói với nhau: “Chúng ta là những kẻ bất nghĩa vì đã xâm chiếm đất nước [của người] có nghĩa.”

Họ đã lặng lẽ rút lui và toàn thành đã được cứu.

Cuối câu chuyện, tác giả của Thái Bình Quảng Ký đã khen rằng:

“Sinh tử lớn đấy, đức hạnh nặng hơn.
Trời giúp thiện lương, đất phạt gian nịnh.
Cự Bá cảm tặc, cứu cả toàn thành.
Ai làm được thế, giặc cũng nghiêng mình.”

Hộc Tư Phong Nhạc

Cao tổ hoàng đế của Bắc Tề, Văn Tuyên Đế (550-559), đã mời tất cả bá quan văn võ đến dự một bữa tiệc.

Họ uống rượu và rất hả hê, hoàng đế luôn thúc mọi người uống rượu để tăng thêm phần hào hứng.

Hộc Tư Phong Nhạc, một vị quan võ, hát rằng: “Sáng sớm cũng say rượu, tối đến lại rượu say. Ngày ngày đều say rượu. Quốc gia đại sự chẳng còn thời gian để thương lượng.”

Cao tổ nghe Hộc Tư hát bèn nói: “Phong Nhạc không phụng lệnh mà nói lời ngay. Ấy là một người tốt.”

Cuối câu chuyện, tác giả của Thái Bình Quảng Ký đã khen rằng:

“Quân chính thần trực, quốc gia sẽ hưng.
Người tốt ra sao, mà không tuân lệnh
Lời của Cao tổ, chất phác chân thành.
Cổ đại quân vương, có nhiều hiền minh.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/21/巨伯感贼-300305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/19/147366.html

Đăng ngày 29-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share