Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Hà Bắc

[MINH HUỆ 16-02-2014] Gần đây 522 người ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã ký vào một đơn kiến nghị yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công. Đơn kiến nghị với tiêu đề “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công” viết: “Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999. Nó không chỉ bức hại hàng trăm ngàn người vô tội mà còn tạo ra sự khủng bố trong công chúng. Vì sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ, sự thật về cuộc đàn áp được báo cáo chỉ là phần nổi của tảng băng. Xin hãy ký vào đơn kiến nghị này để thể hiện lòng tốt của các bạn và cùng nhau tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.”

522 người ở Đường Sơn ký đơn kiến nghị yêu cầu chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công

Một người ký vào đơn nói: “ĐCSTQ thật xấu xa. Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Sao lại bức hại họ chứ? Cuộc đàn áp thật vô nhân đạo.” Những người đứng gần cũng đồng ý và ký tên.

Một người khác nói: “Một số thành viên trong gia đình tôi tu luyện Pháp Luân Công và bị bức hại tàn bạo. Tôi ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp của các bạn.”

Ngày nay, ngày càng nhiều người Trung Quốc đã dũng cảm thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và không còn tin vào tuyên truyền xấu xa của ĐCSTQ nữa. ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo và phỉ báng các học viên Pháp Luân Công trong 15 năm. Nhờ nỗ lực nâng cao nhận thức và truyền rộng Cửu Bình của các học viên Pháp Luân Công, ngày càng nhiều người đã biết được tình huống thật sự và thoái khỏi ĐCSTQ. Cho đến nay, 160 triệu người đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Chiến thuật khủng bố và kiểm soát tâm trí của ĐCSTQ không còn chỗ đứng trong xã hội. Hiện nay người Trung Quốc đang thể hiện sự bất mãn đối với ĐCSTQ bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như kiến nghị như thế này yêu cầu chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/16/河北唐山522名民众签名声援法轮功-287762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/22/145551.html

Đăng ngày 02-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share