Bài viết của một học viên ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 26-07-2014] Các học viên Pháp Luân Công ở Nagoya, Aichi, Nhật Bản đã tổ chức nhiều sự kiện vào ngày 20 tháng 07 năm 2014 tại một khu vực sầm uất ở Sakae để nâng cao nhận thức về môn tu luyện. Họ thu thập chữ ký phản đối việc mổ cướp tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên Pháp Luân Công đã dựng quầy thông tin ở Sakae, một khu vực sầm uất ở Nagoya, Aichi. Họ trưng bày các biểu ngữ với dòng chữ: “Pháp Luân Công là tốt” và “Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng trên hơn 100 quốc gia.”

Một khách qua đường ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ.

Nhiều người qua đường đã dừng lại để đọc các tấm bảng thông tin và ký tên thỉnh nguyện. Những sự kiện này được tổ chức nhằm đánh dấu 15 năm phản bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/26/名古屋学员征集签名-呼吁制止迫害-295249.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/7/27/2252.html

Đăng ngày 10-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share