Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Ukraina

[MINH HUỆ 24-07-2014] Phong trào toàn cầu phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bước sang năm thứ 15 tính đến ngày 20 tháng 07 năm 2014.

Vào ngày hôm đó, các học viên Ukraina đã tổ chức cuộc vận động xin chữ ký tại ba thành phố Kiev (thủ đô), Kharkov (thủ đô cũ) và Dnipropetrovsk (trung tâm công nghiệp và là thành phố lớn thứ tư của Ukraina). Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

Kiev, Ukraina: Triển lãm chống tra tấn, triển lãm ảnh, và phần biểu diễn các bài công pháp thể hiện tương phản rõ rệt giữa sự tàn bạo của cuộc đàn áp và sự hòa ái của môn tu luyện.

Kiev, Ukraina: Người dân dừng lại để tìm hiểu về cuộc bức hại.

Kiev, Ukraina: Người dân ủng hộ lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Kharkov, Ukraina: Khi biết về tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc, nhiều người dân đã sẵn sàng ký tên thỉnh nguyện.

Dnipropetrovsk, Ukraina: Người dân dừng lại để tìm hiểu về cuộc bức hại.

Moin, một chuyên gia công nghệ đến từ Iran đã nói: “Chúng tôi lên án chế độ độc tài và sự tàn ác. Chúng ta có quyền sống với những nguyên tắc đạo đức.” Moin và bạn của anh David đã ký tên thỉnh nguyện ở Dnipropetrovsk để giúp chấm dứt nạn mổ cướp tạng đang diễn ra tại Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/24/乌克兰民众支持法轮功反迫害-295150.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/7/25/2223.html

Đăng ngày 03-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share