[MINH HUỆ] Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Nó là một môn tu luyện cao tầng của Phật gia, được chỉ đạo bởi các đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn. Theo thời gian, bằng cách tuân theo những nguyên lý này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể đạt đến những cảnh giới cao hơn với những lợi ích sức khoẻ to lớn, đồng thời nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức, góp phần vào sự ổn định của xã hội.

Các học viên không chỉ học Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, mà còn phải thường xuyên luyện các bài công pháp. Ngoài ra, họ áp dụng các nguyên lý đã học được từ cuốn sách cho cuộc sống hằng ngày của họ. Tên đầy đủ của các bài công pháp Pháp Luân Công là Pháp Luân Đại Pháp – Đại Viên Mãn Pháp. Có 05 bài công pháp, bao gồm:

Bài công pháp thứ nhất: Phật Triển Thiên Thủ Pháp

Bài công pháp thứ hai: Pháp Luân Trang Pháp

Bài công pháp thứ ba: Quán Thông Lưỡng Cực Pháp

Bài công pháp thứ thư: Pháp Luân Chu Thiên Pháp

Bài công pháp thứ năm: Thần Thông Gia Trì Pháp

Để dễ dàng cho người mới bắt đầu, độ dài của nhạc luyện công là một tiếng, với 30 phút cho các bài công pháp đứng, và 30 phút cho bài công pháp ngồi. Các học viên có thể chọn cách luyện toàn bộ 05 bài công pháp liền một lúc, hoặc chia ra để luyện vào buổi sáng, buổi tối, hoặc trong lúc nghỉ trưa; bất cứ khi nào thuận tiện nhất cho họ.

Để xem phần giải thích chi tiết ý nghĩa của các động tác, vui lòng tham khảo các video hướng dẫn và đọc cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp – Đại Viên Mãn Pháp của ông Lý Hồng Chí.

Các tình nguyện viên cung cấp các khoá học về Pháp Luân Đại Pháp miễn phí trên toàn thế giới

Nhạc luyện công có thể tải về tại đây: https://vi.falundafa.org/audiovideo.html

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/24/

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/19/122017.html

Đăng ngày 07-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share