Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-03-2014] Hội nghị thượng đỉnh SEF- ARATS lần thứ 10 giữa Quỹ trao đổi Eo biển Đài Loan và Hiệp hội Quan hệ Trên khắp Eo biển Đài Loan đã diễn ra vào các ngày 26 và 28 tháng 02 năm 2014 ở Đài Bắc. Đây là chuyến viếng thăm lần thứ hai của chủ tịch Trần Đức Minh tới Đài Loan kể từ năm 2013.

Tại mỗi điểm dừng như sân bay, khách sạn Grand, và Bảo tàng Cung điện Quốc gia, ông Trần đều gặp phải biểu tình của các học viên Pháp Luân Công. Biểu tình nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đưa các thủ phạm chính ra trước công lý.

Dựa trên một cuộc điều tra của Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), ông Trần đã tích cực tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công khi ông còn là phó thống đốc và thống đốc tỉnh Thiểm Tây từ tháng 05 năm 2002 đến tháng 07 năm 2007. Trong nhiệm kỳ của ông, đã có ít nhất 36 học viên ở tỉnh Thiểm Tây bị tra tấn đến chết.

Ngăn chặn cuộc đàn áp, mang những thủ phạm chính ra công lý

Các học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ tại sân bay để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc và mang các thủ phạm chính ra công lý.

Các học viên cầm biểu ngữ đứng ngay trước khách sạn Grand ở Đài Bắc, Đài Loan

Ngoại trừ các chuyến đi đến Bảo tàng Cung điện Quốc gia và Sở thú Đài Bắc, hầu hết thời gian còn lại ông Trần đều ở trong khách sạn Grand. Mỗi ngày các học viên đều duy trì sự hiện diện của họ trên đường Bắc Trung Sơn bên ngoài khách sạn cho đến khi ông Trần rời khỏi Đài Loan.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/2/中共海协会长访台-法轮功反迫害-288272.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/3/3/145674.html

Đăng ngày 07-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share