Bài viết của một học viên ở Nga

[MINH HUỆ 27-02-2014] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn đã được tổ chức ở Hội trường Triển lãm Warsaw của Moscow từ ngày 06 đến ngày 23 tháng 02 năm 2014. Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý chính của Pháp Luân Công. Các tác phẩm được trình bày tại triển lãm cho thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Công và cũng mô tả hoàn cảnh gian khổ của các học viên trong cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Trong triển lãm, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và giới thiệu môn tu luyện cho khách tham quan triển lãm. Trong số rất nhiều người đã đến xem, có những người dân địa phương, trong đó có một số giáo viên và học sinh. Các học viên đã giải thích bối cảnh của mỗi bức tranh cho khách tham quan. Hầu hết khách tham quan triển lãm đã bày tỏ sự cảm kích của họ sau khi xem các bức tranh.

Người dân Moscow đang xem các bức tranh trong Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn năm bộ công pháp


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/27/在莫斯科展馆里传播真相-288145.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/2/28/145638.html

Đăng ngày 05-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share