[Minh Huệ Net] Từ đầu tháng Tư đến nay, trên toàn thế giới càng ngày càng có nhiều đệ tử Đại Pháp đã từ Pháp lý mà nhận thức được ý nghĩa trọng đại của việc phát chính niệm tiêu trừ trực tiếp nhân tố không gian khác thao túng kẻ cầm đầu tà ác. Với mục đích triệt để phá trừ an bài của cựu thế lực, với mục đích tạo ra một giai đoạn thời gian an hoà trước khi cái thế của Chính Pháp bắt đầu đào thải số lượng lớn những sinh mệnh tà ác không thể cứu vãn sao cho có nhiều sinh mệnh vô tội hơn nữa có thể ở trong hoàn cảnh hoà bình công chính mà được nghe chân tướng Đại Pháp nhờ đó được cứu độ, thì trong khi kẻ cầm đầu tà ác đang lẻn lút ở hải ngoại, các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại cũng như tại quốc nội Trung Quốc đồng thời phát chính niệm vào đầu mỗi giờ đồng hồ cũng như tại cự ly gần, tiêu trừ từng lượng lớn ma quỷ đang thao túng kẻ cầm đầu tà ác hành ác. Hiện nay hoạt động phát chính niệm tiêu trừ nhân tố thao túng kẻ cầm đầu tà ác đang được tiến hành liên tục cả trong Trung Quốc và hải ngoại. Để học Pháp cho tốt, giảng rõ chân tướng sâu rộng đồng thời tập trung lực lượng phát chính niệm tiêu trừ nhân tố thao túng kẻ cầm đầu tà ác, các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới sẽ tăng cường thời lượng phát chính niệm đồng thời toàn cầu, và phát huy đầy đủ ưu thế phát chính niệm ở cự ly gần.

Từ ngày công bố bài này, thì ngoài một tuần một lần đồng thời phát chính niệm toàn cầu như đã định, các đệ tử Đại Pháp toàn cầu sẽ thêm mỗi ngày bốn lần, vào những giờ cố định cùng nhau phát chính niệm thanh trừ hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp trong vũ trụ, tiêu trừ ma quỷ đang thao túng kẻ cầm đầu tà ác và kẻ cầm đầu phòng “610” tà ác.

Bắt đầu từ ngày 8 tháng Năm theo giờ Bắc Kinh, mỗi ngày lúc 6 giờ sáng và [6 giờ] chiều, và mỗi ngày vào đúng 12 giờ trưa và đúng 12 giờ đêm, vào đúng bốn thời điểm ấy, mỗi lần 5 đến 10 phút, tất cả các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, kể cả các đệ tử Đại Pháp đang bị bắt một cách phi pháp tại Trung Quốc, đều suy nghĩ trong tư tưởng: Tiêu trừ hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp trong vũ trụ, không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót; tiêu trừ nhân tố không gian khác thao túng kẻ cầm đầu tà ác [i]. Bình tĩnh Mặc niệm trong tâm khẩu quyết Chính Pháp của Sư phụ—Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt; Pháp Chính thiên địa, hiện thế hiện báo [ii]. Khi phát chính niệm thì hai khẩu quyết có thể tuỳ ý đối ứng với hai thủ ấn; sau khi mặc niệm khẩu quyết một lần, tốt nhất là ở trong trạng thái nhập tĩnh mà bảo trì chính niệm. Khi chính niệm không ổn định thì niệm khẩu quyết lại tập trung tinh lực. Tâm càng tĩnh uy lực càng lớn. Ngoài ra chúng tôi kiến nghị rằng trước lúc phát chính niệm thanh trừ tà ác, cần tĩnh lại trong 5 phút trong ý niệm thanh trừ những niệm đầu tư tưởng không tốt, nghiệp lực, và những quan niệm không tốt hoặc can nhiễu ngoại lai trong tư tưởng.

Bất kể là trên đường, đang ăn, đi làm, tại bất kể hoàn cảnh nào cũng có thể thực hiện, không nhất định phải xếp bằng đả toạ hoặc thủ thế. Cần phải phát chính niệm. Khi phát chính niệm ý tưởng mình như một vị Thần đỉnh thiên độc tôn, thân thể cự đại. Tập trung tinh lực để suy nghĩ, phát xuất ra chính niệm thuần tịnh nhất, kiên định nhất.

Trên đây là nói về hoạt động phát chính niệm trong thời gian cố định, mỗi ngày bốn lần theo thời gian đã định như trên mà tiến hành, tất cả các đệ tử Đại Pháp khắp nơi trên thế giới đồng thời tham gia. Việc đồng bộ phát chính niệm mỗi tuần một lần vào 5 giờ, 6 giờ và 7 giờ theo giờ Bắc Kinh như đã định vẫn tiến hành như cũ.

Khi chính niệm của chúng ta là thuần chính, dù phát chính niệm ở đâu cũng không bị ngăn trở, uy lực rất lớn; khi mà chúng ta không có điều kiện đạt được sự thuần chính như vậy, phát chính niệm cự ly gần cũng có tác dụng bổ trợ mạnh mẽ và rất tốt, phát huy được uy lực đặc thù. Do đó, trong khi liên tục học Pháp, giảng rõ chân tướng, thì các đệ tử Đại Pháp nào có điều kiện hãy cố gắng chọn địa điểm phát chính niệm gần nhất với kẻ cầm đầu tà ác ở hoặc nơi phụ cận chỗ nhiều tà ác tụ tập, ngoài ra tăng thêm số lần phát chính niệm; ngoài ra các đệ tử Đại Pháp tại các địa phương khác cũng không nên buông thả, khi liên tục nâng cao và thuần tịnh [hoá] bản thân cũng đồng thời với các đệ tử Đại Pháp ở chỗ kẻ cầm đầu tà ác, đồng tâm đồng đức, cộng đồng phát xuất chính niệm thuần tịnh nhất, kiên định nhất. Trong quá trình phát huy đầy đủ ưu thế phát chính niệm cự ly gần và [thể hiện] uy lực của toàn thể đệ tử Đại Pháp, thì chính niệm tiêu trừ hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp, ma quỷ thao túng kẻ cầm đầu tà ác và kẻ cầm đầu phòng “610” phạm tội ác nhắm vào các đệ tử Đại Pháp.

Hãy xét vấn đề bằng lý tính. Học Pháp cho tốt, giảng thanh chân tướng và phát chính niệm là ba việc đại sự không thể thiên lệch.

7 tháng Năm, 2002


Chú thích của người dịch: bản dịch Hán Việt, có tham khảo tiếng Anh.

Nguyên bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/5/8/29745p.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2002/5/8/21801p.html

[i] Sản trừ vũ trụ trung phá hoại Đại Pháp đích nhất thiết tà ác, vô sở bất bao, vô sở di lậu; sản trừ tà ác chi thủ.

[ii] Khẩu quyết cần được đọc theo tiếng Hán (Fa Zheng Qian Kun, Xie e Quan Mie; Fa Zheng Tian Di, Xian Shi Xian Bao).

Share