Bài viết của các phóng viên Minh Huệ từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 09 – 07 – 2013]

Trong báo cáo này, bạn sẽ thấy các số liệu thống kê, biểu đồ và đồ thị về:

– Tử vong do bị tra tấn

– Bắt giữ

– Bỏ tù và giam giữ trong trại lao động

– Tẩy não

Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp tục ở Trung Quốc cho đến ngày hôm nay. Báo cáo này trình bày số liệu thông kê của 06 tháng đầu năm 2013 dựa trên những báo cáo mà Minh Huệ Net nhận được.

ĐCSTQ đã sử dụng vô số hình thức để ngược đãi các học viên, từ bắt giữ, lục soát nhà cửa, giam giữ, giam trong trại lao động, bỏ tù, tra tấn, và nhiều hình thức khác.

Luật pháp ở Trung Quốc đã bị lạm dụng và nhân quyền cơ bản của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị vi phạm chỉ vì đức tin của họ.

Theo các báo cáo được đăng trên Minh Huệ Net từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2013, có:

– 43 học viên đã bị chết do tra tấn (60% nữ, 40% nam)

– 2101 học viên đã bị bắt

– 14 học viên bị đưa đến các trại lao động, và

– 445 học viên bị đưa ra tòa hoặc bị kết án.

Ngoài ra, cái chết của 20 học viên (tất cả xảy ra trước năm 2013) cũng được báo cáo trong 06 tháng đầu năm nay.

Xin lưu ý: Ngoài các trường hợp được phơi bày ở đây, còn rất nhiều trường hợp bị bức hại vẫn chưa được báo cáo do bị phong tỏa thông tin và do nạn nhân sợ bị trả thù. Số liệu thống kê sẽ tiếp tục được cập nhật khi có thêm thông tin.

Chết do bị tra tấn

Cái chết của 65 học viên do bị tra tấn đã được ghi nhận hoặc báo cáo trong vòng 06 tháng qua. Trong số đó, 43 cái chết xảy ra trong năm nay và 20 cái chết xảy ra trước năm 2013.

Số vụ tử vong Pháp Luân Công theo tỉnh (nửa đầu năm 2013):

– 05 vụ ở mỗi tỉnh Sơn Đông và Cát Lâm,

– 03 vụ ở mỗi tỉnh Hắc Long Giang, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Bắc Kinh, An Huy, Hà Nam, Liêu Ninh,

– 02 vụ ở mỗi tỉnh Quảng Đông, Sơn Tây, Hebe, và,

– 01 vụ ở mỗi tỉnh Hồ Bắc, Giang Tô, Cam Túc, Giang Tây, Nội Mông, Thanh Hải

Dưới đây là hình ảnh của một số nạn nhân thiệt mạng trong năm 2013:

Hàng trên: Đơn Mộc Chi (Giang Tây), Đặng Hoài Dĩnh (Bắc Kinh), Lưu Vinh Hương (Hắc Long Giang), Tương Chiếu Phương (Hà Nam), Tằng Hải Kì (Hồ Nam), Ngô Thụ Diễm (Liêu Ninh)

Hàng giữa: Lôi Kim Hương (Tứ Xuyên), Vương Minh Vân (Sơn Đông), Lưu Tân Lan (Hồ Bắc), Đỗ Văn Phúc (Hắc Long Giang), Lưu Chiêm Dư (Nội Mông), Ngô Thụy Tường (Hà Bắc)

Hàng dưới: Trương Phúc Anh (Quảng Đông), Tiễn Pháp Quân (Sơn Đông), Quách Ba Cầm (Hồ Nam), Tương Thúy Bình (An Huy), Lưu Thục Hoa (Sơn Đông)

Số vụ tử vong do bị tra tấn ở mỗi tỉnh: 50 vụ (Sơn Đông), 03 vụ (Hồ Nam), 01 vụ (Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quảng Tây, Ninh Hạ, Liêu Ninh, Quý Châu, Cát Lâm, Hà Bắc, Chiết Giang, Bắc Kinh)

Hình ảnh của một số nạn nhân thiệt mạng trước năm 2013:

Các học viên bị tử vong do tra tấn trước năm 2013: Từ trái sang phải: Hoàng Viên Nhiên (Quảng Tây), Sử Phượng Chi (Sơn Đông), Tống Mĩ Lan (Quý Châu), Vương Minh Lễ (Sơn Đông), Trần Bách Hợp (Hà Bắc), và Ngụy Triều Hải (Tứ Xuyên)

Trong số 43 học viên bị tử vong do tra tấn, 09 người đã qua đời sau khi bị quấy rối dài hạn, đe dọa, và lục soát nhà, 15 người chết do bị ngược đãi trong tù, 12 người chết trong các trại lao động, 04 người chết trong các trung tâm giam giữ, và 03 người chết trong các trung tâm tẩy não.

Nguyên nhân cái chết của các học viên do bị bức hại (Nửa đầu năm 2013)
TỉnhVùngTênGiới tínhThời gian chếtTuổi chếtNguyên nhân cái chết
Sơn ĐôngThị trấn Bắc Mạnh, Thành phố Duy PhườngLí Thuật LiênNam01/12/2013Không biếtQuấy rối dài hạn và giam giữ. Lục soát nhà.
Thành phố Đông DinhVương Minh VânNữ02/11/201350Ngược đãi trong nhà tù.
Thành phố Cao MậtLưu Thục HoaNữ01/25/201348Ngược đãi tại trại lao động, rối loạn tâm thần.
Thành phố Nhật ChiếuTrương BìnhNữ04/27/20138109 lần bị giam (trung tâm giam giữ, trung tâm tẩy não, trại lao động, và nhà tù).
Thành phố Lâm NghiTiễn Pháp QuânNam04/17/201343Ngược đãi ở trại lao động, không thể tự chăm sóc bản thân.
Thành phố Đức ChâuTrịnh Hồng XươngNam04/21/201337Ngược đãi trong tù
Cát LâmThành phố Trường XuânNhậm Thục ThanhNữ01/07/201367Quấy rối dài hạn, giam giữ, lục soát nhà
Thành phố Giao HàThường Quế VânNữ03/08/201362Ngược đãi trong tù
Thành phố Thông HóaLí Kính ChiNữ05/01/201359Ngược đãi ở trại lao động
Thành phố Trường XuânVu PhượngNữ05/02/201361Ngược đãi ở trại lao động, cưỡng bức tiêm thuốc không rõ tên và nguồn gốc
Hắc Long GiangHạt La BắcLương Kim ThưNam02/17/201363Ngược đãi ở trung tâm giam giữ, các triệu chứng huyết khối
Thành phố Giai Mộc TưĐỗ Văn PhúcNam02/07/201362Quấy rối dài hạn, giam giữ, đe dọa
Thành phố Đại KhánhLưu Vinh HươngNữ05/10/201346Bắt giữ, giam giữ, và ngược đãi tại trại lao động
Tứ XuyênLôi Kim HươngNữ02/01/201360+Ngược đãi trong tù
Quận Cống Tỉnh, thành phố Tự CốngVương Hạ QuânNữ03/14/201355Ngược đãi ở trung tâm giam giữ
QuậnThương Khê, thành phố Quảng NguyênTông PhươngNữ06/05/201365Bị tra tấn bởi hơn 10 phương pháp, giam giữ trong trại lao động
Hồ BắcThành phố Ngạc ChâuLưu Tân LanNữ01/13/201358Quấy rối dài hạn. Giam giữ ở nhiều nơi (trung tâm tẩy não, trung tâm giam giữ, trại lao động)
Hồ NamTằng Hải KìNữ04/25/201342Ngược đãi trong tù
Hạt Trường SaTrương Quế LâmNam06/11/201374Giam giữ trại lao động. Ngược đãi tinh thần và tài chính
Thành phố Sâm ChâuQuách Ba CầmNam04/18/201347Giam giữ. Nhiều vụ bắt giữ và lục soát nhà
Bắc KinhNgọc HoaNữ03/18/201350+Ngược đãi ở trung tâm giam giữ
Đặng Hoài DĩnhNam05/15/201342Ngược đãi ở trung tâm giam giữ
Trương Ngọc MinhNamMarch 201345Ngược đãi trong tù
An HuyThành phố Hợp PhìTương Thúy BìnhNữ02/02/201374Liên tục quấy rối, đe dọa, bắt giữ, và lục soát nhà
Thành phố Hợp PhìTrương Quân NhưNữ05/25/201350Ngược đãi ở trung tâm tẩy não
Thành phố Bạng BụTrương YếnNữ04/23/201346Ngược đãi ở trung tâm tẩy não
Hà NamThành phố Trịnh ChâuViên Hoành VĩNữ01/23/201345Ngược đãi trong tù. Bị vô hiệu hóa và bỏ mặc
Thành phố Bộc DươngTương ChiếuPh ươngNữ03/02/201347Ngược đãi trong tù
Hạt Hoài DươngVương Xuân LinhNữ05/03/2013Không biếtNgược đãi trong tù
Liêu NinhThành phố Thẩm DươngNgô Thục DiễmNữ06/02/201347Ngược đãi trong tù
Thành phố Đại LiênTrương Trân KíNam05/05/201360+Căng thẳng tinh thần sau khi vợ bị bắt và giam giữ
Quảng ĐôngThành phố Thâm QuyếnTrương Phúc AnhNữTháng 02 năm 201366Ngược đãi ở trung tâm tẩy não. Bầm dập toàn thân.
Thành phố Giang MônKim SởNam03/29/201370Ngược đãi trong tù
Hà BắcThành phố Lang PhườngVương Kiến TânNam03/03/2013Không biếtNgược đãi trong tù, bị liệt
Thành phố Đường SơnMạnh Khánh PhúcNam03/22/201357Ngược đãi trong tù, bức hại tài chính
Hạt LễNgô Thụy TườngNữ01/18/201350Ngược đãi ở trại lao động
Giang TôThành phố Nam KinhTrương Bản PhươngNữ01/01/201355Liên tục giam giữ và tra tấn
Cam TúcThành phố Võ UyHà Tú AnhNữ03/16/2013About 50Liên tục quấy rối. Bắt giữ và giam trong trại lao động.
Giang TâyThành phố Cửu GiangĐơn Mộc ChiNữ02/25/201370Bị cảnh sát ngược đãi
Nội MôngHạt Đột TuyềnLưu Chiêm DưNam01/18/201357Nhiều lần bị giam trong trại lao động
Thanh HảiThành phố Tây NinhVõ Trung DânNam05/20/201350Nhiều lần bị giam trại lao động. Tứ chi bị vô hiệu hóa.
Liêu NinhThành phố Cẩm ChâuDoãn Quế ChiNữ05/30/201362Ngược đãi ở trại lao động

 

Nguyên nhân cái chết của các học viên Pháp Luân Công do bị bức hại
(Chết trước năm 2013, nhưng được báo cáo vào năm 2013)
TỉnhVùngTênGiới tínhThời gian chếtTuổi chếtNguyên nhân cái chết
Quảng ĐôngThành phố Huệ ChâuTrịnh Quý HữuNữ12/30/201248Ngược đãi trong tù.
Phúc KiếnBặc Lệ BìnhNữ12/17/2012Không biếtNhiều lần bị giam, giam trong trại lao động, quấy rối, và đe dọa.
Hồ NamThành phố Tương ĐàmLí Nhật ThanhNam07/02/190556Bị đưa đến bệnh viện tâm thần ba lần và bị ngược đãi ở đó.
Hạt Hội ĐồngLương Tuyết LâmNữ09/25/201255Nhiều lần bị giam, giam trong trại lao động, và cầm tù.
Hạt Trần KhêTrương Giảo NgọcNữNgay trước ngày 1/1/201359Nhiều lần bị giam, ngược đãi, đe dọa, và quấy rối tinh thần.
Hồ BắcThành phố Hoàng ThạchDương Vân HàNữ12/29/201265Ngược đãi ở trung tâm giam giữ
Sơn ĐôngĐỗ Ngọc KiệtNam200759Ngược đãi trong tù
Thôi Chấn AnhNam200658Ngược đãi trong tù
Thành phố Long KhẩuVương Minh LễNam04/22/201271Ngược đãi trong tù
Thành phố Long KhẩuSử Phượng ChiNữ10/01/201264Ngược đãi trong tù
Hạt Mông ÂmLữ Điền NghĩaNam12/12/201272Nhiều lần giam giữ, bức hại tài chính
Tứ XuyênThành phố Giang DuNgụy Triều HảiNam12/31/201262Ngược đãi trong tù
Quảng TâyThành phố Nam NinhHoàng Viên NhiênNữ12/17/201240Giam trong trại lao động, bị cưỡng ép rời khỏi nhà.
Ninh HạThành phố Linh VõĐà Mĩ LinhNữCuối năm 201150Ngược đãi trong tù
Liêu NinhThành phố Phong ThànhKhúc Thiện LâmNam05/16/201267Ngược đãi trong tù
Quý ChâuBàn GiangTống Mĩ LanNữ09/13/201269Ngược đãi ở trại lao động, nhiều lần bị giam giữ
Cát LâmThành phố Trường XuânMã Tú HoaNữ201156Ngược đãi ở trại lao động dẫn đến rối loạn tâm lý
Chiết GiangThành phố Hàng ChâuKim Lí HânNamKhoảng năm 200738Sau khi bà Lí qua đời vì bị tra tấn trong tù, các quan chức nói dối rằng bà đã tự tử
Bắc KinhQuận Phong ĐàiCao Tuệ VânNữTháng 10 năm 201162Ngược đãi ở trại lao động
Hà BắcHạt Thiên TâyTrần Bách HợpNam09/17/201259Ngược đãi trong tù

Những vụ bắt giữ trong nửa đầu năm 2013

Những vụ bắt giữ và lục soát nhà các học viên vẫn diễn ra gần như hàng ngày ở Trung Quốc. Tổng cộng, 2101 học viên đã bị bắt trong nửa đầu năm 2013.

Danh sách tên của những học viên bị bắt giữ (tất cả bằng chữ Trung Quốc) có sẵn để tải về ở đây.

Các học viên đã bị bắt giữ có ở tất cả các vùng thuộc Trung Quốc Đại lục trong nửa đầu năm 2013, ngoại trừ Tây Tạng. Tỉnh Liêu Ninh có số vụ bắt giữ cao nhất là 278.

Việc bắt giữ các học viên được chỉ đạo bởi Phòng 610 và được thực hiện bởi cảnh sát địa phương. Trong số các trường hợp nêu trên, nhiều người đã tham gia các vụ bắt giữ rất nhiều học viên cùng một lúc.

Số lượng bị đưa ra tòa hoặc bị kết án tù

Tổng cộng, 448 học viên ở các tỉnh sau đã bị đưa ra tòa và/hoặc bị kết án tù trong nửa đầu năm 2013: tỉnh Liêu Ninh (85), tỉnh Tứ Xuyên (52), Hắc Long Giang (29), Sơn Đông (24), Quảng Đông (22), Giang Tô (21), Cát Lâm (21), Chiết Giang (17), Sơn Tây (16), Cam Túc (16), Vân Nam (14), Hà Nam (14), Nội Mông (14), Thượng Hải (11), Thiểm Tây (11), Hồ Bắc (10), Hà Bắc (13), Quý Châu (10), Thiên Tân (8), Bắc Kinh (6), Giang Tây (7), An Huy (6), Trùng Khánh (6), Tân Cương (6), Hồ Nam (6), Ninh Hạ (3), và Phúc Kiến (2).

Cần lưu ý rằng mặc dù chính quyền tuyên bố các học viên Pháp Luân Công được xét xử công bằng theo các “quy định của pháp luật”, nhưng sự thật là, các phiên toàn chỉ là để che mắt người dân, còn bản án dành cho các học viên đã được quyết định từ trước đó bởi các cơ quan của ĐCSTQ.

Giam giữ trong trại lao động

12 học viên từ 07 khu vực đã bị đưa đến các trại lao động trong thời gian này, bao gồm 04 học viên từ Bắc Kinh, 03 học viên từ Sơn Đông, và 01 học viên từ mỗi tỉnh Hắc Long Giang, Hồ Bắc, Quảng Đông, và Cát Lâm.

Tẩy não

Ít nhất 186 học viên đã bị đưa đến các trung tâm tẩy não trong nửa đầu năm 2013: tháng Một (20), tháng Hai (05), tháng Ba (22), tháng Tư (41), tháng Năm (55), và tháng Sáu (43).

Các trung tâm tẩy não được đặt rải rác khắp Trung Quốc: tỉnh Sơn Đông (21), Hồ Bắc (09), Hắc Long Giang (08), Hà Bắc (06), Tứ Xuyên (06), 5 ở Cát Lâm (05), Bắc Kinh (05), Giang Tô (04), Quảng Đông (03), Liêu Ninh (02), Thiểm Tây (02), Nội Mông Cổ (02), Tân Cương (02), Hồ Nam (02), và mỗi khu vực Trùng Khánh, Hà Nam, Hải Nam, Thượng Hải, và Quý Châu đều có 01 trung tâm tẩy não.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/9/2013上半年法轮功学员遭迫害统计-276438.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/22/141176.html

Đăng ngày 13-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share