Viết bởi một đệ tử tại Hoa thịnh đốn, Hoa kỳ.

[Minh Huệ] Bắt đầu từ ngày 9 tháng 6 năm 2003, các đệ tử Ðại Pháp tại Hoa thịnh đốn (Washington) bắt đầu tổ chức một cuộc trưng bày “Cuộc Hành trình của Pháp Luân Ðại Pháp” tại Freedom Plaza, ngay trung tâm thủ đô Hoa thịnh đốn. Mục đích là để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Ðại Pháp và chính sách bức hại tại Trung quốc, để ủng hộ cho chiến dịch xét xử Giang trên toàn cầu, và kêu gọi trả tự do cho đệ tử người Hoa kỳ Charles Li, người đã bị bắt giam trái phép tại Trung quốc.

Hôm nay, thời tiết thay đổi từ mây âm u và mưa vào ngày hôm trước cho đến trời quang đãng và ấm áp. Freedom Plaza toạ lạc tại trung tâm thành phố và là trung tâm của các cơ quan truyền thông và các toà nhà chính phủ. Mặc dầu hôm nay là ngày làm việc, rất nhiều đệ tử đã đến tham gia hoạt động này: có vài đệ tử ngồi tĩnh công, hay thao diễn Công Pháp, có vài đệ tử phát Chính niệm, và cũng có một số đang phân phát tài liệu giảng rõ sự thật. Hai tấm biểu ngữ lớn “Pháp Luân Ðại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn” được trưng bày cùng với những tấm hình. Rất nhiều người có duyên đã đứng lại xem ngắm những tấm hình. Thật đúng là “Phật quang phổ chiếu; Lễ nghĩa viên minh.” (—Chuyển Pháp Luân)

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/6/12/52100.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/6/13/36885.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 14-6-2003; đăng ngày 15-6-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share