[MINH HUỆ 13–12 –2012]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi đã bị trình báo khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng với một học viên khác. Tôi bị kết án bốn năm rưỡi tù. Trong tù, tôi bị giám sát bởi ba hoặc bốn người suốt ngày đêm. Lúc đó tôi 70 tuổi và bị ép rửa bát đĩa và lau sàn ba lần một ngày. Tôi bị tẩy não, và họ ép tôi ngồi trên một cái ghế nhỏ (một dụng cụ tra tấn) nếu tôi không ăn, rửa bát đĩa, hoặc lau sàn. Tôi bị cấm ngủ, và họ giới hạn việc tôi sử dụng nhà vệ sinh. Tôi bị đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng, tôi đã viết năm bản cam kết bất luyện (tương tự như ba bản cam kết). Sau khi về nhà, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi đã phụ lòng Sư phụ và Đại Pháp. Vì vậy, tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Năm cam kết tôi đã viết là vô giá trị. Tôi sẽ bắt đầu tu luyện lại và tinh tấn tu luyện bản thân. Tôi sẽ làm tốt ba việc và bắt kịp tiến trình Chính Pháp.”

Ôn Xuân Như

Ngày 02 tháng 12, năm 2012

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/10/266285.html

Nghiêm chính thanh minh

Hơn 20 học viên từ nhóm học Pháp của chúng tôi đã bị bắt vào ngày 09 tháng 07 năm 2012, và bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Chúng tôi đã bị thẩm vấn qua đêm và bị đưa đến trung tâm giam giữ tỉnh vào ngày hôm sau. Sau 14 ngày bị giam, chúng tôi bị đưa đến gặp một vài nhà chức trách. Họ ra lệnh cho tôi viết một cam kết bất luyện. Sau đó, họ thông báo cho gia đình tôi đến đón tôi, và lệnh cho gia đình tôi viết bản cam kết trước khi đưa tôi về nhà. Sau khi tôi về nhà, chính quyền thường đến nhà tôi và ra lệnh tôi viết ba bản cam kết, đe dọa rằng nếu tôi không viết thì các thành viên gia đình tôi và tôi sẽ bị đưa đến trung tâm tẩy não. Vào ngày 19 tháng 10, họ lại đến lần nữa và ép tôi viết ba bản cam kết, đe dọa sẽ gửi tôi đến trung tâm tẩy não nếu tôi từ chối. Chồng tôi đã ký thay tôi, và tôi phải miễn cưỡng điểm chỉ lên đó. Sau vụ việc này, nhân viên từ Phòng 610, chính quyền địa phương, và ủy ban cư trú vẫn đến quấy rối tôi. Tôi đã hợp tác với họ kể từ khi bị bắt. Vì vậy, dù không biết họ viết gì, nhưng tôi vẫn ký vào một vài văn bản và cho họ chụp hình mình. Vì vậy, tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những điều chống lại Đại Pháp mà tôi đã nói và làm là vô giá trị. Tôi sẽ học Pháp tốt, làm tốt ba việc, và bù đắp cho những tổn thất mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp, và kiên định tu luyện Đại Pháp.”

Chu Minh Phân

Ngày 25 tháng 11, năm 2012

Bản tiếng Trung tại http://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/13/266471.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/13/53人声明从新开始修炼-266471.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/1/2/136900.html

Đăng ngày 21-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share