06/18/2003

Hương Cảng, ngày 18 tháng 6 (Reuters) – Miến Điện (Myanmar) đã trả tự do cho một người dân Hương cảng (Hong Kong) cũng là một đệ tử Pháp Luân Công mà họ đã giam giữ dưới áp lực của Trung quốc vì Trung quốc cấm đoán Pháp Luân Công, những đệ tử Pháp Luân Công từ Hương cảng cho biết như vậy vào hôm thứ Tư.

Chan Wing-yuen, 71 tuổi, bị đưa về Hương cảng bởi các nhân viên an ninh chìm vào ngày 9 tháng 6, các đệ tử tại Hương cảng nói như vậy. Ông ta bị bắt giam tù trong một năm rưỡi, rất ngắn so với bản án 7 năm tù của ông ta.

“Người ta tin rằng chính nhờ vào chiến dịch toàn cầu cứu giúp những đệ tử Pháp Luân Công bị giam cầm đã là áp lực chính cho việc trả tự do này, và cũng nhờ vào sự giúp đỡ của các đoàn thể, tổ chức, các chính phủ và NGO những người còn chút lương tâm cho nhân quyền và tự do”, bài phát biểu nói như vậy.

Ông Chan bị bắt vào tháng 12 năm 2001 sau khi giăng một tấm biểu ngữ chống lại chính sách bức hại Pháp Luân Công do chủ tịch Trung quốc thời bấy giờ là Giang Trạch Dân, người mà đang thăm viếng Miến điện. Ông Chan đang thăm viếng thân nhân tại đó.

Vào tháng Giêng năm 2002, Ông Chan bị kêu án 7 năm tù vì đã gây quấy động tại Miến điện. Ông ta nói là bản án không có bằng cớ gì cả.

Các đệ tử Pháp Luân Công trên thế giới đã đồng lòng viết thư, gọi điện thoại, gởi faxes đến chính phủ Miến điện và các toà đại sứ Trung quốc yêu cầu trả tự do cho Ông Chan.

[Pháp Luân Công là một môn tu luyện để nâng cao sức khoẻ và tâm tánh, gồm có năm bài tập Công Pháp và những bài giảng của Sư Phụ Lý. Chế độ Giang đã bức hại Pháp Luân Công kể từ năm 1999]

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/6/19/37134.html.
Dịch và đăng ngày 22-6-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share