[MINH HUỆ 12-06-2013] Ngày 01 tháng 06 năm 2013 là “Ngày Hiến tạng” tại Đức. Các học viên Pháp Luân Công đã nhân cơ hội này nâng cao nhận thức của người dân, thông qua hai sự kiện tổ chức tại hai thành phố Essen và Stuttgart, phơi bày nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Một học viên Pháp Luân Công có bài phát biểu ngắn tại sự kiện

Người dân ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Nhiều người dừng tại gian hàng của các học viên. Một cụ ông người Đức bày tỏ, ông biết về hệ thống trại lao động của Trung Quốc. Ông đã đọc một bài viết trên một tờ báo địa phương về nạn thu hoạch nội tạng. Ông nói: “Thế giới sẽ ra sao nếu chúng ta cứ bàng quan trước cuộc bức hại tàn bạo này? Nó còn tồi tệ hơn những gì Đức Quốc Xã đã từng làm.”

Một tín đồ Cơ Đốc Giáo đã dừng chân tại gian hàng và nói chuyện với một học viên rất lâu. Ông bày tỏ sự cảm thông của mình. “Không có người bình thường nào lại thu hoạch nội tạng từ người còn sống. Đó hẳn phải là người theo chủ nghĩa vô thần.”

Ông Quốc Cự Phong kêu gọi giải cứu ông Lỗ Khải Lý, một học viên bị cầm tù tại Trung Quốc.

Ông Quốc Cự Phong, một học viên Pháp Luân Công, đã bị giam giữ tại Trung Quốc trong hai năm rưỡi. Ông kể rằng, trong trại lao động cưỡng bức Đại Liên, tất cả các học viên Pháp Luân Công đều phải trải qua một cuộc kiểm tra thể chất. Các bác sĩ đặc biệt quan tâm tới tim của họ. Ông Quốc nghi ngờ rằng các cuộc kiểm tra là nhằm chuẩn bị cho việc thu hoạch nội tạng.

Ông Quốc kêu gọi giúp đỡ giải cứu người bạn Lỗ Khải Lý của mình, một học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ bốn lần, và bị bỏ tù 11 năm tại ba trại lao động cưỡng bức và ba nhà tù khác nhau.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/10/“这比当年纳粹所做的还要严重-”(图)-275167.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/12/140461.html

Đăng ngày: 28-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share