[MINH HUỆ 14-06-2013] Hai buổi ký tặng sách “Tạng Nhà nước: Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc” đã được tổ chức ở British Columbia, Canada, vào ngày 04 tháng 06 năm 2013, nhằm nâng cao nhận thức về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn.

Luật sư nhân quyền người Canada, ông David Matas, đồng biên tập cuốn “Tạng Nhà nước”, đã phát biểu tại cả hai sự kiện; một trong hai sự kiện được tổ chức tại Đại học Victoria và sự kiện còn lại được tổ chức tại thư viện trung tâm trong thành phố Victoria. Sự kiện diễn ra tại trung tâm thành phố cũng bao gồm một buổi chiếu phim tài liệu “Trung Quốc Tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng”.

Ông David Matas tự tay ký tặng sách “Tạng Nhà nước: Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc” tại buổi giới thiệu sách tại Đại học Victoria ở British Columbia, Canada.

Mọi người lắng nghe ông David Matas nói chuyện về tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn tại buổi giới thiệu sách ở trường Đại học Victoria.

Các học viên Pháp Luân Công ở Victoria và Vancouver cũng đã dựng một quầy thông tin trong một buổi hội thảo Canada mở rộng kéo dài bốn ngày được tổ chức tại trường đại học để cung cấp thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc cho mọi người. Ông Matas đã phát biểu tại hội nghị.

Các học viên đã phân phát hàng trăm tờ bướm và đĩa DVD nhằm phơi bày tội ác của chế độ Trung Quốc trong việc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công bị giam giữ. Hơn 100 người đã ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp lên các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Mặc dù một số người đã biết về nạn mổ cướp nội tạng từ các sự kiện và báo cáo của các phương tiện truyền thông trước đây, tuy nhiên còn rất nhiều người vẫn chưa biết và cảm thấy kinh hoàng trước tội ác này. Một số người đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ trong việc cho mọi người biết về những tội ác ghê tởm chống lại nhân loại này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/14/140488p.html

Đăng ngày 20-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share