[MINH HUỆ 24-05-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14 và 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Nhân dịp này, Thống đốc Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, ông Tom Corbett, đã viết lá thư chúc mừng sau để ủng hộ tháng 05 năm 2013 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp ở Pennsylvania. Thống đốc Corbett đã gửi thư chúc mừng để cảm ơn ông Lý Hồng Chí vì những nỗ lực của ông trong việc cải thiện sức khoẻ nói chung cho cộng đồng trên toàn lãnh thổ.

Văn phòng Thống đốc Khối thịnh vượng chung Pennsylvania

Xin chào tất cả mọi người

Tôi rất vinh dự được cùng với Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Greater Philadelphia ủng hộ tháng 05 năm 2013 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp” ở Pennsylvania. Ở đây, tôi cũng ca ngợi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì những nỗ lực của ông trong việc cải thiện sức khoẻ nói chung cho cộng đồng trên toàn lãnh thổ.

Khí công Trung Quốc thực hành thiền định để mang lại lợi ích cho cơ thể, trí não và tinh thần bằng cách giảm bớt căng thẳng, tăng cường sinh lực và cải thiện sự phối hợp. Pháp Luân Đại Pháp, một môn khí công giúp tự tu luyện bản thân có nguồn gốc từ nền văn hóa cổ truyền Trung Quốc, bao gồm năm bài tập và các nguyên lý cốt lõi Chân – Thiện – Nhẫn. Tháng này đánh dấu kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng.

Với cương vị Thống đốc, và thay mặt cho tất cả người dân Pennsylvania, tôi xin được ủng hộ tháng 05 năm 2013 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp” trong Khối thịnh vượng chung. Xin vui lòng chấp nhận lời chúc tốt đẹp nhất của tôi cho một tháng kỷ niệm thú vị và thành công.

Thống đốc Tom Corbett

Tháng 05 năm 2013


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/24/美国宾州州长祝贺法轮大法月(图)-274431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/26/140129.html

Đăng ngày 10-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share