[MINH HUỆ 21-05-2013] Ngày 13 tháng 05 đánh dấu kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14 và kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Nhân dịp đặc biệt này, Nghị sĩ Hoa Kỳ Tim Bishop, Thượng nghị sĩ New York Phil Boyle và Ủy viên Hội đồng Lập pháp New York Steve Englebright, ông Charles D. Lavine, ông Edward Hennessey, ông Fred W. Thiele Jr., ông Chad A. Lupinacci, và ông John T. McDonald III đã ban hành một bằng chứng nhận đặc biệt, một bản công bố và nhiều bằng khen để công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp được công nhận là một môn tu luyện được yêu mến bởi hàng triệu người ở hơn 114 quốc gia trên toàn thế giới. Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 3.000 giải thưởng và cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân đã được phiên dịch sang 38 thứ tiếng. Pháp Luân Đại Pháp khích lệ mọi người luôn luôn cân nhắc đến người khác và là người tốt, cũng như chia sẻ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn [với cộng đồng]. Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu ở New York vào năm 1996. Kể từ đó, các học viên đã tổ chức nhiều buổi hội thảo và các lớp học miễn phí trên toàn bang.

Nghị sĩ Hoa Kỳ Tim Bishop

Thượng nghị sĩ New York Phil Boyle

Ủy viên Hội đồng Lập pháp New York Steve Englebright

Ủy viên Hội đồng Lập pháp New York Charles D. Lavine

 

Ủy viên Hội đồng Lập pháp New York Edward Hennessey

 

Ủy viên Hội đồng Lập pháp New York Fred W. Thiele Jr.

Ủy viên Hội đồng Lập pháp New York Chad A. Lupinacci

Ủy viên Hội đồng Lập pháp New York John T. McDonald III


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/21/纽约州政要褒奖法轮大法(图)-274325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/23/140094.html

Đăng ngày 08-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share