[MINH HUỆ 20-05-2013] Vào khoảng ngày 13 tháng 05, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, nhiều học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã làm các biểu ngữ giảng rõ sự thật và treo chúng ở những nơi công cộng để kỷ niệm ngày phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là một số biểu ngữ được chụp tại một thành phố ở Đông Bắc Trung Quốc.

 

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

“Kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền khắp thế giới”

“Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”

“Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/20/图片-东北某地庆祝世界法轮大法日条幅-274309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/22/140071.html

Đăng ngày 06-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share