[MINH HUỆ 07-01-2013] Vào ngày 05 tháng 01, các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne, Australia, đã tổ chức một hoạt động tại khu phố Tàu ở Glen Waverley để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng.

Tess Lawrence, cộng tác viên của tạp chí mạng Independent Australia, trò chuyện với một học viên

Các học viên nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công

Các áp phích và bảng hiển thị thông tin của các học viên

Rất nhiều công dân đã dừng lại trước các tấm bảng hiển thị thông tin. Một vài du khách Trung Quốc cũng đã nhận các tài liệu giảng chân tướng. Một vài người trong số họ đã ký đơn thỉnh nguyện để lên án cuộc đàn áp.

Tess Lawrence, cộng tác viên của tạp chí mạng Independent Australia, đã bắt gặp sự kiện này và nói chuyện với các học viên một hồi lâu. Cô đã hỏi về các bằng chứng chi tiết của tội ác mổ cướp nội tạng. Cô nhận xét rằng hiếm khi thấy có tin tức về nạn mổ cướp nội tạng hoặc cuộc đàn áp tín ngưỡng trên các phương tiện truyền thông chính thống. Cô đã mời các học viên viết bài về chủ đề này để duyệt đăng trên tạp chí.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/7/澳媒编辑-愿帮助传播活摘器官真相(图)-267535.html 

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/1/10/137030.html

Đăng ngày 14-1-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên gốc.

Share