Bài viết của Zhang Kuiwu tại Đại Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2007] Vào tháng 10 năm 2000, tờ báo nhà tù Hắc Long Giang, mà được phân phối trong ba chục nhà tù tỉnh Hắc Long Giang, đã “báo cáo” rộng rãi câu chuyện của tôi về môn tập Pháp Luân Công. Họ cho rằng tôi bị kêu án tù chung thân vì tôi tu tập Pháp Luân Công, “chạy theo viên mãn” , và sau đó đi cướp của người khác. Vì tờ báo lộn ngược thời gian lúc tôi gây ra việc cướp của và lúc tôi tu tập Pháp Luân Công, họ dễ dàng theo cách đó để bôi nhọ Pháp Luân Công vì những tội lỗi của tôi.

Vào tháng 3/1995, tôi bị liên hệ vào một vụ cướp có súng. Vào ngày 28 /4 cảnh sát Sở Cảnh sát Đại Khánh bắt được tôi. Tôi bị giam trong nhà tù Đại Khánh ngày 3/5, và chuyển đến một trại tù khác vào tháng mười hai. Trong năm 1996 Toà án Trung cấp Đại Khánh kêu án tù chung thân cho tôi, và vào ngày 24 /41997 tôi bị mang đến nhà tù Xinzhao.

Năm 1997 trong khi tôi bị cầm tù, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Các sự hiệu nghiệm mầu nhiệm của Pháp Luân Công trong sự thanh tịnh và gia tăng sức lực cho cơ thể tôi đã thay đổi tôi vô cùng. Càng quan trọng hơn nữa, trí óc và tinh thần tôi hoàn toàn được thanh lọc bởi Đại Pháp. Tôi, một tù nhân mà đầu óc trước đây đã bị làm méo mó và đầy những thứ đồ dơ bẩn, và đã làm nhiều điều xấu xa như vậy, ngạc nhiên thay bắt đầu đi theo các yêu cầu của Pháp Luân Công để cởi bỏ tất cả những thói quen xấu xa. Tinh thần tranh đấu của tôi và tư tưởng dơ bẩn của tôi đã được thay bằng Chân Thiện Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp thay đổi tôi hoàn toàn, cả thể chất lẫn tinh thần.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công năm 1999, trong các nhà tù, mà luôn luôn bị ĐCSTQ kiểm soát chặt chẽ, mọi điều phải bị liên kết với sự bức hại Pháp Luân Công. Nếu có người tập luyện Pháp Luân Công, họ sẽ bị nhốt vào trong xà lim, bức hại bằng nhiều cách tra tấn, và bị tước đi cái quyền quan trọng nhất của một tù nhân – quyền được giảm thời hạn tù.

Vào tháng 10/2000, các chính quyền nhà tù nơi tôi bị giam chuyển tôi đến nhà tù Tailai với lý do là tôi “không làm theo hành chính”. Sau đó tờ báo nhà tù Hắc Long Giang mà bao trùm ba chục nhà tù khác, “báo cáo” lớn tiếng rằng tôi tập Pháp Luân Công. Họ tuyên bố rằng “vì” tôi tập luyện Pháp Luân Công và “chạy theo viên mãn”, mà tôi phạm tội cướp và bị kêu án tù chung thân. Vì họ đảo lộn thời gian tính của thời điểm mà tôi phạm tội cướp và khi tôi tu tập Pháp Luân Công, họ dễ dàng đổ tội cho Pháp Luân Công vì những gì tôi đã làm trước đó. Kỳ thật, tội lỗi của tôi đã phạm vào tháng 3/ 1995, trong khi tôi bắt đầu tu tập Pháp Luân Công năm 1997. Trước 1997, tôi không bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Công.

Trước đây tôi làm nên tội lỗi vì ngu muội và không hiểu biết và bây giờ bị cầm tù, nay tôi nói ra lời thú tội sâu đậm trong tâm tôi, làm sạch tư tưởng của tôi, và chịu đựng đau khổ vì những hành động ác của tôi. May thay, tôi gặp được ngọn hải đăng của chân lý và đức tin, mà đã giúp tôi hiểu rõ thiện và ác, tốt và xấu.

Thời gian trôi qua nhanh. Tôi đã ở tù được mười hai năm. Hãy để các ước vọng của tôi giúp đỡ những người khác để nhìn nhận ra bản chất của đảng tà ác, lánh xa nó, và bước đi về một tương lai tốt đẹp tuyệt vời. Đó là ước muốn lớn nhất của tôi để khuyên mọi người hãy chọn sự tốt lành.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/4/162081p.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/10/4/90151.html

Đăng ngày 28-11-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share