Bài viết của Ming Yue

[MINH HUỆ 27-08-2007] Ông Pan Qing, xướng ngôn viên của hội Kết liên người Trung Quốc để bảo vệ Nhân quyền và Chống lại Bạo Lực và một thành viên của Đoàn Điều tra sự Khủng bố Pháp Luân Công (Đ ĐTKBPLC), nói gần đây là sự thực hành gặt hái nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể được chấp nhận. Ông cũng giải thích rằng mục đích của ngọn Đuốc Nhân quyền Truyền tay là để ngưng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ và các nhóm khác tại Trung Quốc.


Ô. Pan Qing, xướng ngôn viên của ‘Liên kết người Trung Quốc để Bảo vệ Nhân quyền và Chống Bạo lực và một thành viên của Đoàn Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công (Đ ĐTKBPLC)

Ông Pan Qing nói, “Tôi tin rằng sự thật là rất mạnh. Một khi dân chúng biết được sự thật và nhìn thấy rằng có hy vọng, thì sự đen tối mà bao trùm trái tim họ sẽ được cởi mở và họ sẽ đi theo sự thật. Họ sẽ hành động để ngưng các tội ác.””Gặt hái nội tạng của người còn sống và làm tiền bằng cách đó là một tội ác tàn tệ nhất không thể tưởng và không thể được chấp nhận, ” ông tiếp tục. Ông kêu gọi người có lương tâm hãy giúp đỡ điều tra tội ác này. Ông nói, “Thế giới không biết đủ về nó. Cuộc bức hại Pháp Luân Công chưa được phơi bày đầy đủ. Tôi biết nhiều trường hợp ghê gớm, mà chấn động tôi và thúc dục tôi hành động với Đ ĐTKBPLC. Tôi nghĩ mọi người nên chú ý đến cuộc bức hại này và giúp điều tra nó.”

Ông Pan có lời tuyên dương lớn lao ông David Kilgour, một cựu thành viên của Quốc hội và Thư ký Nội các Canada cho vùng Á Châu Thái Bình Dương, và ông David Matas, một luật sư nhân quyền. Ông nói, “Thật rất cảm động rằng họ đã đứng lên vì dân chúng Trung Quốc. Nó cho thấy họ có sự quan tâm đến các đau khổ tại các quốc gia khác.”

Ông nói, “Bất kể ĐCSTQ đưa ra lý do biện hộ gì, nó cũng không thoát khỏi số mệnh của nó là bị tiêu trừ. Không có lý do gì để nó tồn tại tại Trung Quốc. Sự thật phải được làm sáng tỏ và chúng ta cần để cho người dân Trung Quốc biết rằng họ có cái quyền quyết định tương lai của họ. Một trong các mục đích quan trọng của ngọn Đuốc Nhân Quyền Truyền tay là để làm ngưng sự tàn bạo của ĐCSTQ tại Trung Quốc.”

Ông Pan nói rằng ông biết nhiều người công chính đang giúp tay vào ngọn Đuốc Truyền tay. Ông nói, “Ba mươi lăm quốc gia và hơn một trăm thành phố đã kết liên. Ngọn đuốc nhân quyền cuối cùng sẽ đến Trung Quốc. Trong sự liên kết của chúng tôi để bảo vệ nhân quyền và chống lại bạo lực, một số người đã vượt thoát sự sợ hãi của họ và đứng lên để ủng hộ ngọn Đuốc Nhân quyền Truyền tay. Vì vậy, tôi tin tưởng mạnh mẽ là lực lượng độc tài của ĐCSTQ sẽ kết thúc khi các ngọn đuốc nhân quyền truyền bá đến trên toàn Trung Quốc.”

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/27/161604.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/8/29/89060.html

Đăng ngày 16-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share