Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2022] Chín cư dân ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy đã bị kết án tù vào ngày 3 tháng 2 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công. Ba người trong số họ đã được thả sau khi mãn hạn tù; năm người vẫn thụ án tù ở hai nhà tù khác nhau; và những người còn lại đang bị giam trong một trại tạm giam.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chín học viên bị bắt vào ngày 12 tháng 6 và 22 tháng 7 năm 2020. Nhiều tài liệu thông tin Pháp Luân Công và thiết bị in ấn của họ đã bị tịch thu. Toà án huyện Lâm Tuyền đã xét xử và kết án vào họ ngày 3 tháng 2 năm 2021.

Bà Vương Thúy Lan bị kết án 10 năm và phạt 50.000 nhân dân tệ.
Bà Vương Lan Anh bị kết án 4 năm 10 tháng và bị phạt 20.000 nhân dân tệ.
Ông Vu Tổ Chi bị kết án 4 năm và phạt 10.000 nhân dân tệ.
Bà Vương Thúy Bình bị kết án 3 năm và phạt 10.000 nhân dân tệ.
Bà Vương Minh Chi bị kết án 1,5 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ.
Ông Lý Hải Đào bị kết án 3 năm và phạt 10.000 nhân dân tệ.
Ông Lý Xuân Dân bị kết án 2,5 năm và phạt 10.000 nhân dân tệ.
Ông Tôn Truyện Phó bị kết án 1 năm và phạt 10.000 nhân dân tệ.
Ông Tôn Túc Hòa bị kết án 8 tháng và phạt 3.000 nhân dân tệ.

Bà Vương Thúy Lan, bà Vương Lan Anh và bà Vương Thúy Bình bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh An Huy vào ngày 15 tháng 6 năm 2022. Ông Lý Hải Đào và ông Lý Xuân Dân lần lượt bị đưa đến Nhà tù Túc Châu vào ngày 15 và 29 tháng 6 năm 2022.

Ông Vu, 75 tuổi, bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì sức khoẻ yếu và tuổi cao. Ban đầu ông được thả để thụ án tại nhà vào ngày 8 tháng 2 năm 2021 nhưng sau đó cảnh sát lại bắt giam ông trở lại vào ngày 9 tháng 9 năm 2022 và hiện ông đang ở trong trại tạm giam huyện Lâm Tuyền.

Ông Tôn Túc Hòa được thả vào ngày 11 tháng 2 năm 2021; ông Tôn Truyền Phó được thả vào ngày 11 tháng 6 năm 2021; và bà Vương Minh Chi được thả vào ngày 12 tháng 12 năm 2021.

Thông tin liên lạc của thủ phạm bức hại:

Đổng Tương (董将), viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Lâm Tuyền: +86-558-6536976
Hứa Nhữ Thuyên (许汝佺), chánh án của Toà án huyện Lâm Tuyền: +86-558-6512149
Dương Vĩnh Khuê (杨永奎), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa huyện Lâm Tuyền: +86-558-3964689, +86-13966839866

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy: Chín người dân bị kết án oan sai vì đức tin của họ, 5 người trong số họ hiện vẫn bị giam giữ

Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy: Chín người dân bị kết án từ 8 tháng đến 12 năm tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/12/451806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/17/204789.html

Đăng ngày 30-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share