Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2022] Kháng cáo chống lại các bản án oan sai của ba học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến đã bị toàn án trung cấp bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 7 năm 2021, ông Trần Hằng bị bắt giữ và bị giam ở Trại tạm giam Liên Giang. Ông đã bị bắt giữ chính thức trong tháng đó. Viện Kiểm sát Trường Nhạc đã truy tố ông vào ngày 15 tháng 11 năm 2021. Ông nhận bản án 4 năm tù do Toà án Trường Nhạc tuyên phán vào ngày 30 tháng 3 năm 2022 và bị đưa trở lại Nhà tù Phúc Thanh vào ngày 18 tháng 7 năm 2022, sau khi Toà án Trung cấp thành phố Phúc Châu bác kháng cáo của ông.

Bà Lâm Khuê Thần (62 tuổi), một nhân viên về hưu của Viện Nông nghiệp tỉnh Phúc Kiến thuộc Học viện Khoa học Nông nghiệp, đã bị bắt vào ngày 12 tháng 7 năm 2020, sau khi bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Người học viên thứ ba là bà Lý Duy Bình đã bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2020 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà Lý và bà Lâm đã cùng nhau kháng cáo lên Toà án quận Mã Vỹ vào ngày 14 tháng 6 năm 2022. Các luật sư đã biện hộ vô tội cho họ và đều lập luận rằng dù công tố viên cáo buộc các thân chủ của họ tội “pháp hoại việc thực thi pháp luật”, nhưng ông ta không thể đưa ra bằng chứng chứng minh các học viên đã phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào hoặc các học viên đã gây hại gì cho xã hội. Các luật sư yêu cầu thẩm phán tha bổng thân chủ của họ.

Bà Lý tự biện hộ cho mình. Bà nói rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hơn nữa, ở ngoài Trung Quốc, Pháp Luân Công được tự do tập luyện và được chào đón trên khắp thế giới. Bà khẳng định bản thân không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công.

Mặc dù vậy, thẩm phán sau đó vẫn kết án bà Lâm và bà Lý mỗi người 4 năm tù. Hai học viên đã kháng cáo lên Toà án Trung cấp thành phố Phúc Châu, và cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của họ.

Báo cáo liên quan:

Một người phụ nữ bị kết án 4 năm tù, chị gái bà đối mặt với truy tố, đều vì kiên định đức tin của mình

Luật sư yêu cầu bãi bỏ lệnh bắt giữ chính thức đã ban hành đối với thân chủ của ông vì tu luyện Pháp Luân Công

Người phụ nữ Phúc Kiến đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin, công an vi phạm thủ tục pháp lý trong khi bắt giữ bà

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/9/450587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/13/204280.html

Đăng ngày 21-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share