Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2022] Trong những lần giao tiếp với các đồng tu, tôi phát hiện ra rằng mình có xu hướng phán xét người khác theo quan niệm của bản thân. Tôi đã phân loại các học viên khác thành: có quá nhiều chấp trước, ôm giữ tâm sợ hãi quá nặng, có ngộ tính tốt, luôn tinh tấn, hoặc quá ngoan cố, v.v.

Nhiều học viên ở Trung Quốc có cùng vấn đề về phán xét người khác này. Ngay cả một số học viên tuy sống bên ngoài Trung Quốc đã lâu, nhưng không hòa nhập với xã hội hoặc văn hóa phương Tây, cũng gặp vấn đề như vậy. Thay vì giao tiếp với người khác với tinh thần cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, họ lại sử dụng quan niệm của mình để chụp mũ và phán xét người khác, sau đó, dùng tư duy con người của mình để nâng cao quan điểm. Họ bận rộn đánh giá và nhận xét người khác, cuối cùng, họ không biết lắng nghe ý kiến của người khác trong khi người khác đang cố gắng giao tiếp với họ.

Tôi nhận thấy có một số học viên, mặc dù họ không nhận xét người khác, nhưng họ có thể coi thường những đồng tu mà họ cho là “tu luyện không tốt”, và ngưỡng mộ những đồng tu mà họ coi là “tu luyện tinh tấn”. Những quan niệm đó có thể gây chia rẽ giữa các đồng tu và cũng gây tổn thất cho chỉnh thể.

Ngoại trừ Sư phụ ra, không ai có thể nhìn thấy hoàn cảnh thực tế của bất kỳ đệ tử Đại Pháp nào, và những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là biểu hiện bên ngoài.

Cụ thể hơn, không ai biết được các yếu tố đằng sau một sinh mệnh to lớn và phức tạp đến mức nào, lịch sử của họ thâm sâu ra sao, hay chi tiết về cuộc đời của họ. Chúng ta cũng sẽ không biết sự tồn tại phức tạp và đa dạng của các sinh mệnh trong các không gian khác, hoặc phạm vi bao phủ rộng lớn của một sinh mệnh. Khi chúng ta vẫn đang tu luyện trong xã hội người thường, chúng ta chỉ có thể nhìn mọi thứ bằng cặp mắt thịt và chúng ta không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về một học viên chỉ dựa trên biểu hiện bên ngoài.

Tất cả chúng ta đều là đệ tử của Sư phụ, và Sư phụ đã an bài con đường tu luyện cho mỗi học viên chúng ta. Mỗi chúng ta đều đang tu luyện trong Đại Pháp và sẽ có trạng thái khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Mỗi sinh mệnh có cảnh giới khác nhau, đó không phải là lý do để chúng ta phát triển quan niệm con người. Trong vũ trụ, tầng khác nhau có các sinh mệnh khác nhau tồn tại ở cảnh giới tương ứng đó.

Chúng ta, những đệ tử Đại Pháp, nên tu luyện bản thân theo yêu cầu của Sư phụ, hướng nội và hành xử phù hợp với các tiêu chuẩn của Đại Pháp, dùng tâm từ bi đối xử với mọi người, kể cả với đồng tu, và xem các đồng tu như tấm gương phản chiếu để nhắc nhở về những lỗ hổng và thiếu sót của chúng ta – đó là điều chúng ta nên làm.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/14/441267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/27/200083.html

Đăng ngày 23-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share