Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

(Tiếp theo Phần 1)

[MINH HUỆ 15-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới. Các quan chức đắc cử ở Pennsylvania đã ban hành giấy chứng nhận, nghị quyết, thông cáo và thư chúc mừng để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp và tuyên dương những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng địa phương cũng như thế giới.

e58797c066c46d43b18d26683882769a.jpg
Bằng khen của Hạ nghị sỹ tiểu bang Austin Davis

Nội dung bằng khen như sau: “Hạ viện Pennsylvania hân hạnh công nhận những tổ chức đóng góp vào lợi ích của cộng đồng và rốt cuộc là cho tất cả công dân của khối thịnh vượng chung này.”

“Ngày 13 tháng 5 năm 1992, tại một giảng đường giản dị ở miền Bắc Trung Quốc, ông Lý Hồng Chí đã bắt đầu dạy Pháp Luân Công (hay Pháp Luân Đại Pháp), hồng truyền cho Trung Quốc hiện đại một môn tu luyện đã qua hàng ngàn năm truyền thừa. Đến đầu năm 1999, chỉ riêng ở Trung Quốc đã có 100 triệu người tập Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã vượt qua ranh giới văn hóa và quốc gia để mang lại sức khỏe thể chất, niềm vui và nội tâm an bình cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Vào ngày này, Hạ viện bày tỏ sự cảm kích đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang nghệ thuật cổ xưa làm phong phú cuộc sống này đến với người dân trong Khối thịnh vượng chung, để tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Hạ viện của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”

e4f48154ba630bf76e9d55415d4e6f16.jpg
Chứng nhận của Hạ nghị sỹ tiểu bang Joshua D. Kail

786fa292102c2da6dd1c4e9c0a3c2744.jpg
Lời chào từ Hạ nghị sỹ tiểu bang Tim Hennessey

99073e4bee2e95035fc82a17b3c3d390.jpg
Chứng nhận của Viện lập pháp từ Hạ nghị sỹ tiểu bang Nickolas Pisciottano

94acd62418c84ac71e4fb9ba38cfb149.jpg
Chứng nhận củaThượng nghị sỹ bang Lindsey Williams

884302c61a3e86a420ad4a3482c140a8.jpg

Thư chúc mừng của Hạ nghị sỹ Tiểu bang Sara Innamorato

b2a919c096dc435db0a869cbf19b1982.jpg
Thư chúc mừng của Hạ nghị sỹ tiểu bang Marci Mustello

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì? Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/17/201329.html

Đăng ngày 21-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share