Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 15-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Các quan chức đắc cử ở miền Nam California đã ban hành giấy chứng nhận hoặc thông cáo để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

d243bfe9b60291377acb7641b7312fa6.jpg

Chứng nhận từ Nghị sỹ Alan Lowenthal

Chứng nhận từ Nghị sỹ Alan Lowenthal có nội dung: “Để tôn vinh kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, chúng tôi công nhận Pháp Luân Đại Pháp đã nâng cao tinh thần cho các thành viên trong cộng đồng thông qua nguyên lý Chân-Thiện- Nhẫn.”

43a3da355738f719e424b8831c20b6f5.jpg

Chứng nhận từ Thượng nghị sỹ bang California Richard D. Roth

71cab33799cbf1ba9de41641a0fd44c2.jpg

Chứng nhận từ Nghị viên Tiểu bang California Adrin Nazarian

bddbce5ffd9da9111532ae945c9797bb.jpg

Chứng nhận từ Nghị viên Tiểu bang California Cristina Garcia, Chủ tịch Hội đồng Phụ nữ Lập pháp California

7e855e62ad8cc157b4eb1087bb403f6a.jpg

Thông cáo tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp từ Hội đồng Giám sát của quận Riverside

Thông cáo có đoạn viết, “Ngày 13 tháng 5 năm 2022 ghi dấu kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Ngày này cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 và được hàng triệu người trên khắp thế giới kỷ niệm.

“Những người may mắn có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tự do ở Mỹ đã chia sẻ những giá trị quan trọng này với mọi người. Sự công nhận này sẽ tiếp thêm tiếng nói cho các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, những người đang không thể lên tiếng, và thể hiện cam kết đối với các quyền cơ bản của con người và tự do.“

75c9c032eb9083e2819890ee76de8d99.jpg

Thông cáo tuyên bố từ Hội đồng thành phố Rancho Cucamonga

23cf6366da1daf8ab58aaa2113cfcaf4.jpg

Nghị quyết từ Giám sát viên Janice Rutherford của quận San Bernardino

c5e49e965e25d4fad53ac9b16946188e.jpg

Thư từ Thị trưởng Wes Speake của thành phố Corona

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/17/201326.html

Đăng ngày 21-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share