[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực sau đây ở Úc và New Zealand chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Úc (02); Sydney, Úc (06); Nhóm học Pháp Chatswood ở Sydney, Úc; Melbourne, Úc (08); New Zealand;Trường Minh Huệ ở Sydney, Úc; Queensland, Úc; Brisbane, Úc


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/澳大利亚、新西兰大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-443538.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share