Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Washington

[MINH HUỆ 09-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là ngày kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền tới hơn 100 quốc gia với trên 100 triệu người theo tập. Thị trưởng Nadine Woodward của thành phố Spokane đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

0aa0d40aa9df05a53d956f8becc21180.jpg

Tuyên bố từ Thị trưởng Nadine Woodward của thành phố Spokane

Tuyên bố viết, “Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện nâng cao thể chất và tinh thần bắt nguồn từ văn hóa Trung Quốc cổ đại, bao gồm các bài tập tĩnh tâm, thiền định và cải thiện bản thân. Pháp môn này hiện được hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia luyện tập và được chào đón, ca ngợi trên toàn thế giới.”

“Bất cứ ai cũng được hoan nghênh học Pháp Luân Công vì nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn vượt qua ranh giới văn hóa, xã hội, kinh tế và quốc gia, và lòng từ bi vĩ đại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện đã chạm đến trái tim của mọi người trên khắp thế giới.“

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/9/442306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/11/200273.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share