Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở vùng Tây Nam Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2021] Trong kinh văn “Hãy tỉnh”, Sư phụ đã giảng:

“Còn có [những người] đi theo kẻ tà ngộ hoặc đặc vụ Trung Cộng ngụy trang thành học viên, và [những người] gây ra can nhiễu nghiêm trọng đến các học viên, thì đều sẽ phải gánh chịu hậu quả trong thực hiện thệ ước.”

Đọc xong kinh văn mới, tôi nghĩ chúng ta cần giúp đỡ những học viên đi theo kẻ tà ngộ bằng cách mang kinh văn mới này của Sư phụ tới cho họ và cố gắng thức tỉnh họ.

Hai hôm sau, tôi đã chạy tới gặp hai học viên cao tuổi, vốn là những người đã bước vào tu luyện Đại Pháp trước khi cuộc bức hại diễn ra, nhưng hiện giờ lúc tu lúc không. Tôi nói với họ rằng Sư phụ đã công bố kinh văn mới và hỏi họ đã đọc kinh văn này chưa. Họ khoát tay tỏ ý không muốn nói về việc đó và bỏ đi.

Mấy hôm trước, tôi tình cờ gặp một nam đồng tu khi đang chạy một số việc vặt ở một thị trấn khác. Ông ấy đã ngoài 60 tuổi. Hai vợ chồng ông đều tu luyện, trước đây đều rất tinh tấn. Nhưng khoảng sáu, bảy năm trước, họ lại bắt đầu đi theo kẻ tà ngộ.

Mấy năm trước, họ tuy đã tà ngộ, nhưng vẫn còn đọc sách của Sư phụ. Nhưng hai năm trước, ông đã đem sách của Sư phụ bán đi. Chỉ vài ngày sau, ông đã nhận ra vậy là không đúng, rằng đem bán sách của Sư phụ nghĩa là ông không còn thừa nhận Sư phụ, vậy còn tu gì nữa đây? Ông vội lấy lại sách đã bán. Có lẽ, ông vẫn còn muốn tu luyện. Tuy vậy, ông rất ít khi tiếp xúc với các học viên khác. Tôi biết vợ ông còn có chỗ tà ngộ, nhưng vẫn thừa nhận Sư phụ.

Mặc dù tôi không rõ về trạng thái tu luyện hiện tại của ông nhưng tôi vẫn muốn nói với ông về kinh văn mới của Sư phụ. Không ngờ rằng ông lại một mực mời tôi tới nhà. Lúc ấy, vợ ông cũng có mặt ở nhà. Tôi đã kể cho họ về kinh văn “Hãy tỉnh”. Sau đó, vợ ông đã hỏi tôi có phần mềm đột phá phong tỏa Internet không, nhưng lúc đó tôi không có và hẹn sẽ mang qua sau. Ông nói may mà tôi qua nhà ngày hôm đó, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ông đã khóc hai lần khi chúng tôi nói chuyện.

Sau đó, tôi mang kinh văn “Hãy tỉnh” và toàn bộ các bài giảng từ sau năm 2018, cũng như phần mềm vượt qua phong tỏa Internet tới nhà ông. Vợ ông đã thực sự thức tỉnh sau khi đọc và đã sẵn sàng quay trở lại tu luyện. Bà còn quyết định in ra nhiều bản kinh văn “Hãy tỉnh” để mang tới cho những người bị tà ngộ.

Đây đều là an bài của Sư phụ, chính là Sư phụ từ bi không muốn lạc mất một đệ tử nào nên vẫn cứ cấp thêm cơ hội cho những học viên bị tụt hậu.

Những năm qua có một hiện tượng mà mọi người đều biết, đó là bản thân cần phải làm tốt ba việc, nhưng cũng không được quên giúp đỡ những học viên gặp vấn đề trong tu luyện, những học viên tà ngộ cùng những người đi theo họ, những học viên lâu năm tu luyện từ trước cuộc bức hại hoặc bận rộn với cuộc sống người thường mà không bước ra giảng chân tướng cứu người. Chúng ta cần phải đưa kinh văn “Hãy tỉnh” của Sư phụ đến cho họ, chia sẻ cùng họ và gắng sức thức tỉnh họ, nhiều nhất có thể.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin hãy chỉ ra những gì chưa phù hợp.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/26/435361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/7/199094.html

Đăng ngày 12-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share