[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nhóm học Pháp tại Trường Xuân (4); thành phố Trường Xuân (12); nhóm học Pháp 3 người khu Khí Xa (2); nhóm học Pháp 3 người thành phố Đức Huệ; thành phố Du Thụ (2); khu Cửu Đài; nhóm học Pháp 2 anh em tại khu Cửu Đài; thành phố Đức Huệ; khu Tịnh Nguyệt; nhóm học Pháp Thánh Liên khu Nhị Đạo.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/长春大法弟子恭祝师尊新年好-26条–438124.html

Đăng ngày 05-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share