[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Cáp Nhĩ Tân (15); thành phố Song Thành; huyện Thông Hà; nhóm học Pháp khu Tùng Bắc; khu Hương Phường; khu A Thành (2); huyện Y Lan; nhóm học Pháp gia đình tại Cáp Nhĩ Tân; nhóm học Pháp huyện Y Lan.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/哈尔滨大法弟子恭祝师尊新年好-24条–438254.html

Đăng ngày 05-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share