[MINH HUỆ 03-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đại Lục; Sơn Tây (12); Quảng Đông; Liêu Ninh (2); Cát Lâm (2); Hà Bắc (6); Hắc Long Giang (2); Giang Tô; Hồ Nam; Sơn Đông (2).

Điểm học Pháp ở Hà Bắc (2); Quảng Đông.

Điểm tài liệu ở Sơn Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-34条–438526.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share