[MINH HUỆ 3-1-2007]

1. Đệ tử Đại Pháp Bành Vân Quốc, 68 tuổi, ở Đội Phục Gia, Phục Gia Vi (trước đây gọi là Đại Đội Thắng Lợi), làng Động Đình, Tương Âm, Hồ Nam. Ông Bành đã mất vì bị bức hại

Ngày 31 tháng 10 năm 2006 là sinh nhật lần thứ 68 của ông Bành, các con trai, con gái ông đến thăm ông để chúc mừng. Khi họ chuẩn bị ăn uống cùng nhau, cảnh sát từ huyện Tương Âm đã đột nhập vào nhà ông. Chúng bắt ông Bàn với lý do có người đã báo cáo ông dán các tài liệu giảng thanh chân tướng. Trong thời gian đó, cảnh sát lừa gạt các con ông, nói với chúng là họ chỉ mang ông đi xét hỏi. Ông Bành bị giam ở trại giam Tương Âm nhiều ngày. Để được thả ra, gia đình ông Bành đã bị tống tiền hàng ngàn đồng nhân dân tệ.

Khi ông Bành Vân Quốc trở về nhà, ông phát hiện ra các sách Đại Pháp đã bị huỷ. Ông cũng rất nghèo trước khi phải trả tiền bảo lãnh. Vì thế ông lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Không chịu được áp lực tinh thần kinh khủng vì những bức hại mà ông đã phải chịu, ông Bành đã mất vào lúc 8 giờ tối ngày 24 tháng 12 năm 2006.

2. Đệ tử Đại Pháp bà Triệu Kim Đình, 43 tuổi, ở tại làng Hạ Giáp Hà, huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Ngày 7 tháng 12 năm 2004, sở trưởng sở cảnh sát Trương Vân cùng các cảnh sát địa phương là Lương Văn Trụ, Thôi Chiêm Nghiêu, Trương Chí Tài, Phó Kim Huy và Vương Tương Hảo đột nhập vào nhà bà Triệu. Chúng lục soát bất hợp pháp nhà bà Triệu và bắt bà đưa đến sở cảnh sát. Bà Triệu đã thoát được bằng Chính Niệm, nhưng bà phải rời nhà để tránh bị bức hại thêm nữa. Sau khi bị bắt và bị bức hại bằng nhiều hình thức nhiều lần, bà bắt đầu bị khối u trong não. Bà Triệu đã mất ngày 12 tháng 10 năm 2006.

Điện thoại sở cảnh sát: 0413–5587021

Giáo dục bộ môn:
5480012 5480015 5480029 5583214 5583340 5583326 5583147
5581152 5581233
5584033 5584036 5584142 5587051 5587042 5587073
5485016 5485193 5485090
Gia trạch: 5480291 5480070 5584331 5584499 giáo trưởng 5584453 giáo trưởng 5480291 thư ký

Chính phủ bộ môn:
Phòng Thư ký: 5480261 5584001 5587111 5583328 5583405
Phòng Trấn trưởng: 5480270 5480124 5481344 5584163 5584049 5583298 5587058
Phòng Trị ban: 5584051
Viên công: 5484667

Sở cảnh sát: 5480021 5584110 5583307 5485100
Nhân viên công tác trạch điện: 5480351 5480469 5480006 5480418

Cán bộ trạch điện thôn: 5480071 5480202 5480669 5480184 5481180 5480502
5581178 5481799

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/3/146064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/9/81569.html

Đăng ngày 10-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share