[MINH HUỆ 29-12-2021] Ngày 29 tháng 12 năm 2021, trang Minh Huệ tiếng Anh (en.minghui.org) đã ra mắt ứng dụng Android. Ứng dụng Apple của trang web này đã được ra mắt vào tháng 9. Chúng tôi xin cảm ơn các tình nguyện viên đã góp sức cho phiên bản này. Chúng tôi cũng hoan nghênh các đệ tử Đại Pháp và những người sử dụng và chia sẻ ứng dụng này.

Vì cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn, mọi người ở Trung Quốc vẫn cần sử dụng phần mềm vượt tường lửa internet để có thể truy cập bất kỳ trang web hay ứng dụng nào của Minghui.org. Chúng tôi xin nhắc mọi người ở Trung Quốc chú ý đến an toàn trực tuyến.

Ban Công nghệ Minh Huệ

Ngày 29 tháng 12 năm 2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/435815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/29/197227.html

Đăng ngày 13-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share