Bài viết của Vũ Quần, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-07-2021] Ngày 19 tháng 7 năm 2021, một ngày trước ngày ghi dấu 22 năm ngày phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc, Minh Huệ đã ra mắt một trang web mới – Cửa sổ Minh Huệ (https://window.minghui.org).

Khác với trang web chính (Minghui.org) với độc giả chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, Cửa sổ Minh Huệ được thiết kế dành cho những độc giả không phải học viên Pháp Luân Công nhưng có thể quan tâm đến môn tu luyện này.

766df550511fc250fb6c2c9ea561f8d8.jpg

Logo của Cửa sổ Minh Huệ

Trang web Minh Huệ được thành lập vào tháng 6 năm 1999, một tháng trước khi nổ ra cuộc bức hại, nhằm đáp ứng nhu cầu của ba nhóm độc giả – học viên Pháp Luân Công, những người quan tâm đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và các thủ phạm; độc giả chính là các học viên Pháp Luân Công.

Trong 22 năm, các tình nguyện viên của Minh Huệ đã làm việc không mệt mỏi để cung cấp một cửa sổ giao lưu cho các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là các học viên ở Trung Quốc, nơi chia sẻ trải nghiệm tu luyện và trao đổi thông tin. Trang web này cũng trở thành địa chỉ quan trọng nhất để cộng đồng quốc tế tìm hiểu về những sự kiện mới nhất liên quan đến Pháp Luân Công và những nỗ lực phản bức hại không ngừng nghỉ của các học viên.

Vào thời gian đầu của cuộc bức hại, ước tính có 100 triệu người Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công, có nghĩa là ở Trung Quốc, cứ mười người thì có một người tu luyện Pháp Luân Công. Bây giờ, sau 22 năm, Pháp Luân Công đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia.

Đồng thời, trang web Minh Huệ cũng đã phát triển từ trang web gốc tiếng Trung (giản thể) thành một hệ thống toàn diện với 22 ngôn ngữ, gồm cả tiếng Trung chính thể và tiếng Anh. Minh Huệ cũng xuất bản hơn mười tập san như “Tuần san Minh Huệ”, “Chân tướng”, v.v. để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các học viên.

Trang web Cửa sổ Minh Huệ mới ra mắt có tám nội dung chính, bao gồm:

  • Tin tức Minh Huệ
  • Hành trình tu luyện
  • Góc nhìn của người tu luyện
  • Bài học lịch sử
  • Chuyên đề Minh Huệ
  • Video Minh Huệ
  • Phát thanh Minh Huệ
  • Sách Minh Huệ.

Trang web này cung cấp thông tin cho những người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công. Các biên tập viên của trang web mới đang xây dựng nội dung và khuyến khích nhiều nhân tài hơn nữa tham gia vào đội ngũ.

Trong vũ trụ bao la, mở ra cửa sổ Minh Huệ nơi địa cầu
Người đông, lắm sự tình hỗn tạp
Trong chốn mê, ngước nhìn ánh sáng chân lý
Chân tướng Pháp Luân Công là niềm hy vọng cho nhân loại.

143523d71913fa85f3a1e73a6bd9f7b4.jpgc4937f7536a62d6e0b705ff1a37524e9.jpg8c7ae33a8637d3fa9ec2ee81bffd5ac3.jpg5697fc4bf8b5a80b224cb1bc8fc8779d.jpg

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/19/428397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/20/194159.html

Đăng ngày 24-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share